Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Hascovir Control, 200 mg, tabl., 25 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Hascovir Control, 200 mg, tabl., 25 szt

Postać produktu

tabletki

Dawka

200 mg

Postać opakowania

25 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

HASCO-LEK

type

3

Wskazania

Lek Hascovir control stosuje się w leczeniu:

 • nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych;
 • nawrotowej opryszczki zewnętrznych narządów płciowych wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych.

W przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie wystąpienia objawów zwiastunowych, takich jak: świąd, pieczenie, uczucie napięcia. Lek Hascovir control może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości zakażenie wirusem opryszczki pospolitej zostało rozpoznane przez lekarza. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Działanie

Substancją czynną leku Hascovir control jest acyklowir, który hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Podczas stosowania leku Hascovir control mogą wystąpić również inne działania niepożądane:

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100): − bóle i zawroty głowy; − nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha; − świąd, wysypka (pojawiająca się również po narażeniu na działanie światła słonecznego); − zmęczenie, gorączka.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000): − reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000): − zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): − niedokrwistość, zmniejszenie liczby krwinek białych, małopłytkowość (niedobór płytek krwi); − pobudzenie, stan dezorientacji, drżenia, niezborność ruchów, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia (uszkodzenie mózgu), śpiączka; − zapalenie wątroby, żółtaczka; − ostra niewydolność nerek.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hascovir control:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Hascovir control bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem:

 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek;
 • u pacjentów, którzy stosują inne leki mogące uszkodzić nerki;
 • u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat); 
 • u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią; 
 • u osób z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV). Osoby z obniżoną odpornością powinny zwrócić się do lekarza w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia; 
 • u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa; 
 • u pacjentów, u których wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka zewnętrznych narządów płciowych; 
 • w przypadku zauważenia częstych (> 6 w ciągu roku) i dłużej trwających (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawrotów opryszczki, z bardziej nasilonymi objawami klinicznymi (m.in. gdy po 3-4 dniach terapii powstają nowe ogniska zakażenia). Może to świadczyć o niedoborze odporności lub zaburzeniach wchłaniania wymagających diagnostyki i potrzebie innego dawkowania leku.

 

Stosowanie u dzieci - przeciwskazania

Leku Hascovir control nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a w szczególności o stosowaniu: 

 • probenecydu - leku stosowanego w dnie moczanowej;
 • cymetydyny - leku stosowanego głównie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy; 
 • mykofenolanu mofetylu - leku stosowanego po przeszczepach narządów.

 

Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem - przeciwskazania

Jednoczesne spożywanie pokarmu nie wpływa na wchłanianie leku Hascovir control. Lek Hascovir control może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Podczas przyjmowania leku należy pić dużo płynów, aby uniknąć uszkodzenia nerek.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Lek przenika do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią. Lek może być stosowany wówczas jedynie po konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: Lek Hascovir control należy stosować doustnie w dawce 200 mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni. W przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie poprzedzającym wystąpienie objawów zwiastunowych, takich jak świąd, pieczenie, uczucie napięcia lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascovir control: Jednorazowe przyjęcie dawki acyklowiru do 20 g zwykle nie wywołuje objawów zatrucia. Przypadkowe, powtarzające się przedawkowanie podawanego doustnie acyklowiru przez okres kilku dni związane jest z objawami ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) i objawami neurologicznymi (ból głowy, splątanie - zaburzenie toku myślenia). W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie zastosowania leku Hascovir control: Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skład

Substancją czynną leku jest acyklowir. Jedna tabletka zawiera 200 mg acyklowiru. 

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Reakcje alergiczne - skład

Lek Hascovir control zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Nie ma danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych acyklowiru, takich jak zawroty głowy, dezorientacja, drgawki.