Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Calpol 6 Plus, 250 mg/5 ml, zaw.doustna, 100 ml

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Calpol 6 Plus, 250 mg/5 ml, zaw.doustna, 100 ml

Postać produktu

zawiesina doustna

Dawka

250 mg/5 ml

Postać opakowania

1 butelka po 100 ml

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED

type

3

Wskazania

Wskazaniami do stosowania są:

Gorączka występująca w przebiegu:

 • przeziębienia
 • grypy
 • chorób wieku dziecięcego

 

oraz ból o małym lub umiarkowanym nasileniu tj:

 • ból głowy
 • ból zęba
 • bóle mięśniowe, stawowe i kostne
 • bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych

Działanie

Paracetamol wykazuje działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): wysypka ze świądem lub bez, pokrzywka, reakcje skórne, zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Calpol 6 Plus:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Wraz z lekiem Calpol 6 Plus nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol.
 • Stosowanie większych dawek może uszkodzić wątrobę.
 • W przypadku stwierdzonej niewydolności wątroby, stosowanie leku omówić z lekarzem.
 • Stosować ostrożnie w przypadku niewydolności nerek. U takich pacjentów wskazane jest wydłużenie odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami.
 • Podczas stosowanie leku nie należy spożywać alkoholu.
 • W przypadku wystąpienia nowych objawów lub gdy ból/gorączka nasiliły się, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Lek zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne.
 • Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne, również typu późnego.
 • Lek zawiera sorbitol, który posiada lekkie działanie przeczyszczające.

Stosowanie u dzieci - przeciwskazania

 

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Calpol 6 Plus może wchodzić w interakcje z:

 • metoklopramidem i inne leki przyspieszające opróżnianie żołądka,
 • lekami nasennymi i przeciwpadaczkowymi (wpływającymi na metabolizm wątrobowy),
 • zydowudyną,
 • lekami przeciwzakrzepowymi (w przypadku regularnego przyjmowania paracetamolu),
 • inhibitorami MAO,
 • lekami z grupy NLPZ (kwas acetylosalicylowy, salicylany).

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Calpol 6 Plus można stosować w czasie ciąży, jeśli jest to klinicznie uzasadnione. Należy przyjmować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę zmniejszającą ból i (lub) gorączkę, przez jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol przenika do mleka matki w niewielkiej ilości. Stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku Calpol 6 Plus nie należy rozcieńczać. Starannie wstrząsnąć przed użyciem. Załączona miarka dozująca ułatwia odmierzenie dawki leku. Po każdorazowym otwarciu szyjkę butelki należy wytrzeć do czysta. Butelkę należy dokładnie zamknąć, uważając, aby nie uszkodzić nakrętki.

Dawkowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

 • 6 – 8 lat 5 ml do 4 razy/dobę
 • 8 – 10 lat 7,5 ml (5 ml + 2,5 ml) do 4 razy/dobę
 • 10 – 12 lat 10 ml (5 ml + 5 ml) do 4 razy/ dobę 

Dawkowanie u młodzieży w wieku 12 – 16 lat: 10-15 ml do 4 razy na dobę.

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat: 10-20 ml do 4 razy na dobę.

Nie stosować więcej niż 4 dawki w ciągu doby. Pomiędzy dawkami zachować odstęp co najmniej 4 godzin. Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calpol 6 Plus: Jako wczesne objawy przedawkowania potencjalnie toksycznego dla wątroby mogą wystąpić: jadłowstręt, nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, bladość i ogólne złe samopoczucie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) zgłaszano przypadki występowania niedokrwistości hemolitycznej związanej z przedawkowaniem paracetamolu. W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecona należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie zastosowania leku Calpol 6 Plus: Lek stosuje się w leczeniu doraźnym. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. 5 ml zawiesiny zawiera jako substancję czynną 250 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, sorbitol 70% (niekrystalizujący), glicerol, zdyspergowana celuloza, polisorbat 80, metylu parahydroksybenzoesan, aromat cukrowy, aromat pomarańczowy, żółcień pomarańczowa (E 110), woda oczyszczona.

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić przed światłem. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Lek Calpol 6 Plus nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.