Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Test pask. Diagnostic Gold Strip, 50 paskow

Brak na stanie

Pełna nazwa produktu

Test pask. Diagnostic Gold Strip, 50 paskow

Postać opakowania

50 paskow

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

DIAGNOSIS

type

2

Wskazania

Wskazaniem do stosowania pasków testowych Diagnostic GOLD Strip jest codzienne kontrolowanie poziomu glukozy we krwi, szczególnie u osób chorujących na cukrzycę. Testy paskowe Diagnostic GOLD Strip przeznaczone są do samodzielnego pomiaru poziomu glukozy przez pacjenta w pełnej krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca, dłoni, przedramienia lub ramienia. Pasek przeznaczony jest do użytku zewnętrznego (diagnostyka in vitro), wyłącznie z glukometrem Diagnostic GOLD.

Działanie

Systematyczna kontrola poziomu glukozy we krwi jest niezwykle istotna, szczególnie u osób z podwyższonym poziomem cukru we krwi, a przede wszystkim u diabetyków. Regularny pomiar poziomu glukozy we krwi pomaga lepiej radzić sobie ze swoją chorobą. Badania naukowe pokazują, że pozostający pod kontrolą lekarską pacjent może utrzymywać poziom glukozy we krwi bliski prawidłowemu poziomowi u osób zdrowych, co wiąże się z uniknięciem powikłań cukrzycowych lub opóźnieniem ich wystąpienia. Do oznaczenia stężenia glukozy we krwi przy pomocy pasków testowych Diagnostic GOLD Strip wystarczy jedynie kropla krwi (nie mniej niż 0,9 µl) i 5 sekund. Testy paskowe Diagnostic GOLD Strip przeznaczone są do stosowania wraz z glukometrem Diagnostic GOLD. Pasek testowy do pomiaru poziomu glukozy we krwi Diagnostic GOLD Strip posiada elektrodę, która mierzy poziomy glukozy. Glukoza zawarta w próbce krwi miesza się z odczynnikami na pasku testowym, co powoduje powstanie prądu elektrycznego o niewielkim natężeniu. Natężenie wytworzonego prądu zależy od ilości glukozy we krwi. Glukometr Diagnostic GOLD mierzy natężenie prądu i przelicza wynik pomiaru na ilość glukozy zawartej we krwi. Wartość stężenia glukozy pojawia się na wyświetlaczu LCD glukometru. Gdy kropla krwi zostanie wchłonięta przez końcówkę paska testowego Diagnostic GOLD Strip, pole reakcyjne paska automatycznie zasysa krew przez siły kapilarne. Kiedy całe pole reakcyjne (żółte pole) jest wypełnione, glukometr Diagnostic GOLD rozpoczyna pomiar poziomu glukozy. To prosty i praktyczny system codziennego monitorowania poziomu glukozy. Należy pamiętać o tym, że samokontrola nie zastąpi regularnej kontroli lekarskiej. Przed samodzielnym mierzeniem stężenia glukozy we krwi należy wziąć udział w szkoleniu przeprowadzonym przez wykwalifikowany personel medyczny. Lekarz ustali wspólnie z pacjentem indywidualny docelowy zakres wartości stężenia glukozy we krwi.

Przeciwwskazania

Paski testowe Diagnostic GOLD Strip powinny być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Testy paskowe Diagnostic GOLD Strip przeznaczone są do stosowania wyłącznie z glukometrem Diagnostic GOLD. Należy pamiętać o tym, że do pomiaru poziomu glukozy we krwi należy używać tylko świeżo pobranej pełnej krwi włośniczkowej z opuszki palca lub miejsc alternatywnych (dłoń, przedramię lub ramię). Pasek służy do jednorazowego użycia. Nie można używać paska ponownie. Należy ostrożnie usunąć zużyty pasek testowy oraz lancet (nożyk). Należy włożyć pasek testowy do odpowiedniego otworu w glukometrze, pamiętając o zachowaniu odpowiedniego kierunku. Pasek testowy powinien być użyty w ciągu 3 minut po wyjęciu z opakowania. Pasków testowych nie należy używać po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania. Po 3 miesiącach niewykorzystane paski należy wyrzucić. Jeżeli pasek testowy wsuwany będzie do otworu z użyciem zbyt dużej siły, może ulec uszkodzeniu. Dlatego pasek należy wsuwać delikatnie, aż do momentu wyczucia oporu. Wielkość próbki krwi potrzebnej do badania nie może być mniejsza niż 0,9 µl. Na skutek zbyt małej ilości krwi podany wynik będzie niedokładny, a użyty pasek testowy trzeba będzie wyrzucić. Krwi nie należy nakładać na żadną inną część paska testowego poza żółtym polem (pole reakcyjne). Nie wolno dotykać żółtego pola na pasku testowym. Pasek kontrolny nie służy do pomiaru poziomu glukozy we krwi (składnik zestawu do pomiaru poziomu glukozy we krwi Diagnostic GOLD SYSTEM). Nie należy zginać, ciąć lub w inny sposób modyfikować paska testowego oraz paska kontrolnego. Paski należy przechowywać w temperaturze: od 2°C do 32°C. Nie należy przechowywać ich w lodówce i nie zamrażać. Zamrożone, a następnie rozmrożone odczynniki mogą dawać nieprawidłowe wyniki. Paski testowe są wrażliwe na działanie wilgoci. Dlatego należy przechowywać je w oryginalnym opakowaniu, po wyjęciu paska z pojemnika należy natychmiast zamknąć pokrywkę. Należy je przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie narażając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności np.: kuchnia, łazienka. Opakowanie pasków testowych utrzymuje wilgotność na stałym poziomie, więc nie należy zmieniać go na inne.

Dawkowanie

Paski testowe Diagnostic GOLD Strip należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, według wskazówek zawartych w dołączonej do opakowania instrukcji. Wykonywanie pomiaru poziomu glukozy we krwi przy pomocy paska testowego Diagnostic GOLD Strip i glukometru Diagnostic GOLD: 1. wyjmij nowy pasek testowy z opakowania. Starannie zamknij opakowanie po wyjęciu paska, 2. wprowadź pasek testowy do oporu do gniazda na pasek testowy glukometru, złotymi paskami elektrod i białą strzałką na pasku skierowaną ku górze. Glukometr włączy się automatycznie, 3. za pomocą lancetu i nakłuwacza uzyskaj kroplę krwi potrzebną do badania, 4. dotknij krawędzią paska do kropli krwi i przytrzymaj do chwili, gdy żółte pole reakcyjne całkowicie wypełni się krwią. Krew zostanie automatycznie wchłonięta do paska. Przed naniesieniem krwi całe pole powinno być żółte. Po naniesieniu krwi, pole powinno w całości napełnić się naniesioną krwią, 5. po naniesieniu krwi na pasek, wyświetlacz glukometru „odlicza” od 5 do 1. Po 5 sekundach na wyświetlaczu pojawia się wynik, 6. wyjmij i wyrzuć zużyty pasek testowy.

Skład

Opakowanie Diagnostic GOLD Strip zawiera 50 sztuk pasków testowych dostosowanych do glukometru Diagnostic GOLD. Skład chemiczny odczynnika: • substancja czynna (na 100 pasków), • Oksydaza glukozy (GOD) 300 jednostek , • Cyjanożelazian potasu (nośnik elektronów) 9,0 mg.