Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Etopiryna tabletki od bolu glowy, tabl.,30 szt,bl(5x6)

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Etopiryna tabletki od bolu glowy, tabl.,30 szt,bl(5x6)

Postać produktu

tabletki

Dawka

300 mg + 100 mg + 50 mg

Postać opakowania

30 szt.- 5 blistrow po 6 szt.

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

POLPHARMA S.A.

type

3

Wskazania

Etopirynę stosuje się w:

 • bólach głowy,
 • inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.

Działanie

Etopiryna jest lekiem stosowanym w leczeniu bólów głowy oraz bólów o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić nastęoujące działania niepożądane:

 • Zaburzenia żołądka i jelit: niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej,
 • zaburzenia wątroby i dróg żółciowych np. tkliwość i powiększenie wątroby, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, fosfatazy oraz stężenia bilirubiny;
 • zaburzenia układu nerwowego: szumy uszne, zaburzenia słuchu, zawroty głowy,
 • zaburzenia nerek i dróg moczowych,
 • zaburzenia serca,
 • nadciśnienie,
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego np. małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia i wydłużenie czasu protrombinowego
 • zaburzenia układu immunologicznego np. wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Etopiryna:

 • uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek ze składników leku,
 • uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna,
 • jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
 • jeśli u pacjenta występuje czynna niewydolność nerek, wątroby lub serca,
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości krwi,
 • jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
 • jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu; 
 • w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

 

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Etopiryna tabletki od bólu głowy należy omówić to z lekarzem, w następujących sytuacjach: 

 • jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego (zmniejszającego stężenie glukozy we krwi), lub jeśli pacjent przyjmuje leki przeciw dnie; 
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek;
 • u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym oraz z niewydolnością wątroby, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów, u tych pacjentów należy kontrolować czynność wątroby; 
 • w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;
 • u pacjentów pobudzonych psychoruchowo i cierpiących na bezsenność; 
 • podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg na tydzień jest przeciwwskazane; 
 • na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu

 

Stosowanie u dzieci - przeciwskazania

Lek jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Stosowanie leku Etopiryna tabletki od bólu głowy jest przeciwwskazane z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, pochodne kumaryny),
 • metotreksatem.

Należy zachować ostrożność stosując lek Etopiryna tabletki od bólu głowy z:

 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl),
 • acetazolamidem,
 • kwasem walproinowym,
 • lekami moczopędnymi (np. furosemid),
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
 • glikokortykosteroidami stosowanymi układowo,
 • lekami przeciwcukrzycowymi,
 • digoksyną,
 • lekami trombolitycznymi (rozpuszczające skrzepliny),
 • barbituranami (np. fenobarbital);
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem - przeciwskazania

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością wody. W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Lek jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. Lek ten należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające, które ustępuje po zakończeniu leczenia.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 13 roku życia 1-2 tabletki jednorazowo lub w razie potrzeby tę samą dawkę co 8 godzin, po posiłku, popijając dużą ilością wody. Nie stosować więcej niż 4 g kwasu acetylosalicylowego na dobę. Preparatu nie należy stosować dłużej niż kilka dni. U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować mniejsze dawki i zwiększyć odstępy w podawaniu. Preparat nie powinien być podawany dzieciom poniżej 13 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Etopiryna tabletki od bólu głowy: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, a w przypadku ciężkiego zatrucia, pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Przedawkowanie u osób w podeszłym wieku i u małych dzieci (przyjmowanie dawek większych niż zalecane lub zatrucia przypadkowe) wymagają szczególnej uwagi, gdyż mogą one w tych grupach pacjentów prowadzić do zgonu.

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie zastosowania leku Etopiryna tabletki od bólu głowy: W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skład

Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy, etenzamid i kofeina. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu i 50 mg kofeiny.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana i laktoza jednowodna.

Reakcje alergiczne - skład

Lek Etopiryna tabletki od bólu głowy zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak przechowywać lek - skład

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.