Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Tussal Antitussicum, 15 mg, tabl.powl.,10 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Tussal Antitussicum, 15 mg, tabl.powl.,10 szt

Postać produktu

tabletki powlekane

Dawka

15 mg

Postać opakowania

10 szt. - 1 blister po 10 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

BIOFARM

type

3

Wskazania

Wskazaniem do stosowania leku Tussal Antitussicum jest:

- leczenie objawowe suchego kaszlu różnego pochodzenia (niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).

Działanie

Lek Tussal Antitussicum zawiera dekstrometorfan, substancję o działaniu przeciwkaszlowym. Dekstrometorfan działa hamująco na ośrodek kaszlu w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W trakcie stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane: Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, bóle żołądka, zaparcia. Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli (powodujący trudności w oddychaniu lub świszczący oddech).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tussal Antitussicum:

- jeśli pacjent ma uczulenie na bromowodorek dekstrometorfanu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa i stany zapalne dolnych dróg oddechowych,
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność oddechowa lub istnieje ryzyko jej wystąpienia,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
- jeśli pacjent aktualnie stosuje inhibitory monoaminooksydazy lub przyjmował te leki w ciągu ostatnich 14 dni,
- jeśli u pacjenta występuje kaszel z odkrztuszaniem,
- jeśli kobieta karmi piersią,
- jeśli dziecko jest w wieku poniżej 6 lat.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie tego leku może prowadzić do uzależnienia. Z tego względu leczenie powinno być krótkotrwałe. Przed rozpoczęciem stosowania leku Tussal Antitussicum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:  jeśli mimo stosowania leku Tussal Antitussicum, kaszel utrzymuje się dłużej niż 4 dni i choroba przebiega z gorączką, bólami głowy bądź wysypką, pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,  u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Tussal Antitussicum zawiera dekstrometorfan. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne równocześnie przyjmowane leki nie zawierają dekstrometorfanu. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku stosowania tego produktu u młodzieży i młodych osób dorosłych, jak również u pacjentów, u których odnotowano nadużywanie produktów leczniczych lub substancji psychoaktywnych. W trakcie stosowania leku Tussal Antitussicum nie należy pić alkoholu.

 

Tussal Antitussicum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie należy przyjmować leku Tussal Antitussicum w trakcie leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (leki stosowane m. in. w depresji) oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia takimi lekami, ponieważ dekstrometorfan stosowany jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu stosowania takich leków może wywołać zapaść, śpiączkę, nudności, wysoką gorączkę oraz podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. Przed przyjęciem leku Tussal Antitussicum należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:  chinidyna, amiodaron, flekainid, propafenon (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca), fluoksetyna (lek stosowany w depresji); leki te mogą hamować przemiany dekstrometorfanu w wątrobie, w związku z czym może dojść do zwiększenia jego stężenia w surowicy krwi i nasilenia działań niepożądanych.  leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. leki uspokajające, leki nasenne, leki przeciwlękowe, leki przeciwdepresyjne (paroksetyna, sertralina, bupropion), leki przeciwpsychotyczne (haloperydol, perfenazyna, tiorydazyna); jednoczesne stosowanie tych leków z dekstrometorfanem może nasilać działanie hamujące na ośrodkowy układ nerwowy, co objawia się pobudzeniem, dezorientacją, drżeniem, bezsennością, biegunką i depresją oddechową.  inne leki hamujące enzym 2D6 układu enzymatycznego cytochromu P450 w wątrobie i w ten sposób hamują metabolizm dekstrometorfanu np. metadon, terbinafina, cynakalcet.  niektóre leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne, lek Tussal Antitussicum może z nimi oddziaływać powodując zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączka) oraz inne objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38°C, podwyższone tętno, niestabilne ciśnienie krwi, a także przesadzone reakcje odruchowe, sztywność mięśni, brak koordynacji i (lub) objawy dotyczące układu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka).

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ciąża Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Karmienie piersią Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie wiadomo czy dekstrometorfan przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tussal Antitussicum może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Lek Tussal Antitussicum zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie.

U dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat tabletki TussalAntitussicum należy podawać tylko na zalecenie lekarza.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletka co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg dekstrometrofanu (4 tabletki).

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 120 mg dekstrometrofanu (8 tabletek).

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tussal Antitussicum

Jeśli pacjent przyjmie większą niż należy dawkę leku Tussal Antitussicum, mogą wystąpić następujące objawy: nudności i wymioty, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie, nerwowość, niepokój, drażliwość), zawroty głowy, niewyraźna mowa, ataksja, nieostre widzenie, mimowolne skurcze mięśni, splątanie, senność, zaburzenia świadomości, mimowolne szybkie ruchy gałek ocznych (oczopląs), zaburzenia kardiologiczne (szybkie bicie serca), zaburzenia koordynacji, psychoza z omamami wzrokowymi oraz wzmożona pobudliwość. Innymi objawami dużego przedawkowania mogą być: śpiączka, ciężkie zaburzenie oddychania oraz drgawki. W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub udać do szpitala. W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące.

 

Pominięcie zastosowania leku Tussal Antitussicum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Skład

substancja czynna: Jedna tabletka powlekana zawiera 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum).

substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana Magnezu stearynian; Skład otoczki: Hypromeloza Tytanu dwutlenek Makrogol

 

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.