Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Sitagliptin Adamed, 100 mg, tabl.powl.,28 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Sitagliptin Adamed, 100 mg, tabl.powl.,28 szt

Postać produktu

tabletki powlekane

Dawka

100 mg

Postać opakowania

28 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

ADAMED

type

2

Wskazania

Lekarz przepisał ten lek w celu ułatwienia obniżenia stężenia cukru we krwi, będącego skutkiem cukrzycy typu 2. Ten lek może być stosowany sam lub w skojarzeniu z innymi określonymi lekami (insuliną, metforminą, pochodnymi sulfonylomocznika lub glitazonem), które obniżają stężenie cukru (glukozy) we krwi i które mogą być już przyjmowane przez pacjenta w cukrzycy wraz z posiłkami oraz planem ćwiczeń fizycznych.

Działanie

Lek Sitagliptin Adamed zawiera substancję czynną, sytagliptynę, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami DPP-4 (inhibitory dipeptydylopeptydazy 4), które obniżają stężenie glukozy we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Ten lek ułatwia wzrost stężenia insuliny wytwarzanej po posiłku, a także obniża stężenie cukru wytwarzanego przez organizm.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przeciwwskazania

Nie przyjmować leku Sitagliptin Adamed, jeśli pacjent ma uczulenie na sytagliptynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości: 

  • choroba trzustki (na przykład zapalenie trzustki);
  • kamienie żółciowe, uzależnienie od alkoholu lub bardzo wysokie stężenie trójglicerydów (rodzaju tłuszczu) we krwi; Te schorzenia mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki
  • cukrzyca typu 1;
  • kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy (powikłanie cukrzycy związane z wysokim stężeniem glukozy, szybką utratą masy ciała, nudnościami lub wymiotami);
  • występujące obecnie lub w przeszłości problemy z nerkami; 
  • reakcja alergiczna na lek Sitagliptin Adamed.

 

Stosowanie u dzieci - przeciwskazania

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat nie powinny przyjmować tego leku.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje digoksynę (lek stosowany w leczeniu nieregularnego rytmu pracy serca oraz innych problemów z sercem). Może być konieczne sprawdzanie stężenia digoksyny we krwi pacjenta, jeśli będzie przyjmowana wraz z lekiem Sitagliptin Adamed.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Tego leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ten lek można przyjmować niezależnie od posiłku.

Skład

Substancją czynną leku jest sytagliptyna. Każda tabletka powlekana zawiera sytagliptyny chlorowodorek jednowodny, co odpowiada odpowiednio 25 mg, 50 mg lub 100 mg sytagliptyny.

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, sodu stearylofumaran, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek czerwony (E 172) oraz żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Ten lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak obserwowano występowanie zawrotów głowy i senności, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.