Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Rozesta, 10 mg + 10 mg, tabl.powl., 30 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Rozesta, 10 mg + 10 mg, tabl.powl., 30 szt

Postać produktu

tabletki powlekane

Dawka

10 mg + 10 mg

Postać opakowania

30 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

ZENTIVA

type

2

Wskazania

Produkt leczniczy Rozesta jest wskazany jako leczenie zastępcze, wspomagające dietę u dorosłych pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub homozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią, u których uzyskano odpowiednią kontrolę za pomocą terapii skojarzonej opartej o ezetymib i rozuwastatynę, które podawano jednocześnie w tych samych dawkach, jak w produkcie złożonym, ale w postaci oddzielnych produktów leczniczych.

Działanie

Produkt leczniczy Rozesta zawiera ezetymib i rozuwastatynę, dwie substancje obniżające stężenie lipidów o uzupełniających się mechanizmach działania.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: cukrzyca, ból głowy, zawroty głowy, zaparcie, nudności, wymioty. 

Przeciwwskazania

− Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

− Ciąża, karmienie piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży.

− Czynna choroba wątroby lub niewyjaśnione, utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy i zwiększenie aktywności którejkolwiek z aminotransferaz w surowicy przekraczające 3-krotnie górną granicę normy (GGN).

− U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

− U pacjentów z miopatią.

− U pacjentów otrzymujących jednocześnie skojarzenie sofosbuwiru, welpataswiru z woksylaprewirem.

− U pacjentów otrzymujących jednocześnie cyklosporynę.

Dawkowanie

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Skład

Rozesta, 10 mg + 10 mg: każda tabletka powlekana zawiera 10,40 mg rozuwastatyny wapniowej (co odpowiada 10 mg rozuwastatyny) i 10 mg ezetymibu.