Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Bixebra, 5 mg, tabl.powl.,(i.row),Delf,Austria, 56 szt

Dostępne na magazynie

(i.row),Delf,Austria
Pełna nazwa produktu

Bixebra, 5 mg, tabl.powl.,(i.row),Delf,Austria, 56 szt

Skrócony opis produktu

(i.row),Delf,Austria

Postać produktu

tabletki powlekane

Dawka

5 mg

Postać opakowania

56 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

DELFARMA/HCS BVBA

type

2

Wskazania

Bixebra stosowana jest w:

 • objawowej stabilnej dławicy piersiowej (która powoduje ból w klatce piersiowej) u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 70 lub więcej uderzeń na minutę. Podawana jest gdy pacjenci nie tolerują lub nie mogą przyjmować leków zwanych beta-adrenolitykami. Może być również podawana w skojarzeniu z betaadrenolitykami jeśli nie został osiągnięty odpowiedni poziom kontroli choroby. 
 • przewlekłej niewydolności serca u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 75 lub więcej uderzeń na minutę. Lek jest stosowany łącznie ze standardowym leczeniem, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy beta-adrenolityki są przeciwwskazane albo nie są tolerowane.

Działanie

Bixebra (iwabradyna) oddziałuje na węzeł zatokowy w sercu czyli tak zwany rozrusznik serca. Powoduje spowolnienie pracy serca, dzięki czemu zmniejsza się jego zapotrzebowanie tlenowe. Rzadziej dochodzi do bólów dławicowych. Spowolnienie akcji serca poprawia również czynność serca oraz rokowania u pacjentów cierpiących na niewydolność tego mięśnia. 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła). Opisywane są one jako aureola, kolorowe błyski, 5 rozdzielony obraz lub zwielokrotnione obrazy. Zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia, po których mogą wystąpić powtórnie i ustąpić podczas terapii lub po leczeniu.

Częste działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zmiana czynności serca (objawy zwolnienia częstości pracy serca). Objawy występują szczególnie w ciągu pierwszych 2 do 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Ponad to mogą wystąpić: nieregularne, szybkie skurcze serca, niezwykłe odczuwanie bicia serca, niekontrolowane ciśnienie tętnicze, bóle głowy, zawroty głowy i niewyraźne widzenie (zamazane widzenie).

Niezbyt częste działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • kołatanie serca i dodatkowe uderzenia serca, nudności, zaparcia, biegunka, ból brzucha, uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), trudności w oddychaniu (duszność), kurcze mięśni, zmiany w parametrach laboratoryjnych: duże stężenie kwasu moczowego we krwi, zwiększenie liczby eozynofili we krwi (rodzaj krwinek białych) i zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (produkt rozkładu mięśni), wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy (jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu), niskie ciśnienie krwi, omdlenie, uczucie zmęczenia, uczucie osłabienia, nieprawidłowy zapis czynności serca widoczny w zapisie EKG, podwójne widzenie, osłabione widzenie.

Rzadkie działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • pokrzywka, świąd, zaczerwienienie skóry, złe samopoczucie.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • nieregularne bicie serca.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bixebra:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • u pacjentów, u których częstość akcji serca w spoczynku jest za mała (poniżej 70 uderzeń na minutę);
 • u pacjentów ze wstrząsem kardiogennym (stan serca leczony w szpitalu);
 • u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca;
 • u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego;
 • u pacjentów z bardzo dużym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi;
 • u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (ciężka postać z bardzo często pojawiającymi się
 • bólami w klatce piersiowej związanymi lub nie związanymi z wysiłkiem);
 • u pacjentów z niewydolnością serca, która ostatnio się nasiliła;
 • jeśli czynność serca jest powodowana wyłącznie przez rozrusznik serca;
 • u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby;
 • u pacjentów aktualnie przyjmujących leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki z grupy makrolidów (np. jozamycyna, klarytromycyna, telitromycyna lub erytromycyna podawana doustnie), leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (takie jak nelfinawir, rytonawir) lub nefazodon (lek stosowany w leczeniu depresji), lub diltiazem, werapamil (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej);
 • u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod zapobiegania ciąży;
 • u kobiet w ciąży lub planujących ciążę;
 • u kobiet karmiących piersią.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku, należy poinformować lekarza o (jeśli występują u pacjenta):

 • zaburzeniach rytmu serca (takie jak nieregularne bicie serca, kołatanie serca, nasilenie bólu w klatce piersiowej) lub utrwalonym migotaniu przedsionków (rodzaj nieregularnego bicia serca), lub zespole długiego odstępu QT (w EKG);
 • objawach, takich jak: uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność (co może oznaczać za małą częstość pracy serca);
 • objawach migotania przedsionków [niezwykle wysokie tętno w spoczynku (powyżej 110 uderzeń na minutę) lub tętno nieregularne, bez widocznej przyczyny, trudne do zmierzenia];
 • udarze jeśli wystąpił ostatnio (atak mózgowy);
 • lekkim lub umiarkowanym obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi;
 • niekontrolowanym ciśnieniu tętniczym, zwłaszcza po zmianie leczenia przeciwnadciśnieniowego;
 • ciężkiej niewydolności serca lub niewydolności serca z pewną nieprawidłowością w EKG, zwaną blokiem odnogi pęczka Hisa;
 • przewlekłej chorobie siatkówki oka;
 • umiarkowanych lub ciężkich chorobach wątroby;
 • ciężkich chorobach nerek.

Bixebra zawiera laktozę. 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Bixebra może wchodzić w interakcję z takimi lekami jak:

 • flukonazol (lek przeciwgrzybiczy);
 • ryfampicyna (antybiotyk);
 • barbiturany (leki stosowane w przypadku trudności z zasypianiem lub w padaczce);
 • fenytoina (lek stosowany w padaczce);
 • preparaty dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (leki ziołowe, stosowane
 • w leczeniu depresji);
 • leki wydłużające odstęp QT stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub innych stanów,
 • takie jak: chinidyna, dizopiramid, ibutylid, sotalol, amiodaron (leki stosowane w leczeniu
 • zaburzeń rytmu serca);
 • beprydyl (lek stosowany w leczeniu dławicy piersiowej);
 • niektóre rodzaje leków stosowanych w leczeniu lęku, schizofrenii lub innych psychoz (takie jak pimozyd, zyprazydon, sertyndol);
 • leki przeciwmalaryczne (takie jak meflochina lub halofantryna);
 • erytromycyna podawana dożylnie (antybiotyk);
 • pentamidyna (lek przeciw pasożytom);
 • cyzapryd (lek przeciw refluksowi żołądkowo-przełykowemu);
 • niektóre rodzaje leków moczopędnych, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi, takie jak furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid (leki stosowane w leczeniu obrzęku, wysokiego ciśnienia krwi).

W przypadku przyjmowania takich leków, należy poinformować o tym lekarza. Może być konieczna modyfikacja dawek leków lub ich całkowita zmiana. 

Bixebra jest przeciwwskazana w trakcie ciąży i karmienia piersią. Lek jest również przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym i planujących ciąże. 

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u osób poniżej 18 roku życia. 

Ze względu na działania niepożądane (zaburzenia widzenia), Bixebra może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy zachować ostrożność.

Dawkowanie

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Skład

Substancją czynną jest iwabradyna.

1 tabletka zawiera 5 mg iwabradyny.

Substancje pomocnicze: maltodekstryna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian (E 470b) i hypromeloza 3 cP w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), talk, glikol propylenowy, żelaza tlenek żółty (E 172) i żelaza tlenek czerwony (E 172).