Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Posaconazole Mylan, 40 mg/ml, zaw.doustna, 105 ml

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Posaconazole Mylan, 40 mg/ml, zaw.doustna, 105 ml

Postać produktu

zawiesina doustna

Dawka

40 mg/ml

Postać opakowania

105 ml

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

MYLAN IRELAND LIMITED

type

2

Wskazania

Lek Posaconazole Mylan zawiera substancję czynną o nazwie pozakonazol, która należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Lek ten stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu wielu rodzajów zakażeń wywołanych przez grzyby.

Działanie

Lek ten działa przez zabicie lub zahamowanie wzrostu grzybów, które mogą powodować zakażenia u ludzi.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób): zmiana poziomu elektrolitów we krwi wykazana w badaniach krwi – do jej objawów zalicza się 6 uczucie dezorientacji lub osłabienie, nieprawidłowe czucie skórne, w tym uczucie drętwienia, mrowienia, świądu, gęsiej skórki, kłucia lub pieczenia, ból głowy, niski poziom potasu wykazany w badaniach krwi, niski poziom magnezu wykazany w badaniach krwi, wysokie ciśnienie tętnicze, utrata apetytu, ból żołądka lub rozstrój żołądka, gazy, suchość w jamie ustnej, zaburzenia odczuwania smaku, zgaga (uczucie pieczenia w klatce piersiowej igardle), wykazane w badaniach krwi zmniejszenie liczby neutrofili, czyli białych krwinek (neutropenia), które może zwiększyć podatność nazakażenia, gorączka, uczucie osłabienia, zawroty głowy, zmęczenie lubsenność, wysypka, świąd, zaparcie, dyskomfort w odbytnicy.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na pozakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
  • jeśli pacjent przyjmuje terfenadynę, astemizol, cyzapryd, pimozyd, halofantrynę, chinidynę, jakiekolwiek leki zawierające alkaloidysporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina, albo statyny takie jak symwastatyna, atorwastatyna lub lowastatyna;
  • jeśli pacjent rozpoczął leczenie wenetoklaksem lub dawkowanie wenetoklaksu jest powoli zwiększane w ramach terapii przewlekłej białaczki limfocytowej (ang. CLL, chronic lymphocytic leukaemia).

 

Leku Posaconazole Mylan nie należy stosować u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 17 lat i młodszych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Posaconazole Mylan zawiera około 2,11 g glukozy w 5 ml zawiesiny. W przypadku potwierdzonej przez lekarza nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. Lek ten może mieć szkodliwy wpływ na zęby.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Nie należy stosować leku Posaconazole Mylan w ciąży, chyba że tak zaleci lekarz. Kobiety, w wieku rozrodczym, powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas przyjmowania tego leku. W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania leku Posaconazole Mylan należy niezwłocznie powiadomić lekarza. Nie wolno karmić piersią w trakcie przyjmowania leku Posaconazole Mylan, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka ludzkiego.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Skład

Substancją czynną leku jest pozakonazol. Jeden ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg pozakonazolu.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, monosodu cytrynian bezwodny, sodu benzoesan (E 211), sodu laurylosiarczan, symetykon emulsja 30% (zawiera: symetykon, metylocelulozę, kwas sorbinowy, wodę oczyszczoną), guma ksantan, glicerol, glukoza ciekła, tytanu dwutlenek (E 171), aromat wiśniowy, woda oczyszczona.

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Podczas przyjmowania leku Posaconazole Mylan mogą wystąpić takie objawy, jak zawroty głowy, senność lub niewyraźne widzenie, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami lub obsługiwania maszyn. W takim przypadku nie wolno prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn i należy zwrócić się do lekarza.