Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Solifurin,10 mg, tabl.powl., 30 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Solifurin,10 mg, tabl.powl., 30 szt

Postać produktu

tabletki powlekane

Dawka

10 mg

Postać opakowania

30 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

AFLOFARM

type

2

Wskazania

Solifurin stosuje się w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego. Należą do nich: parcie naglące, czyli epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu, częstomocz i nietrzymanie moczu, związane z tym, że chory nie zdążył skorzystać z toalety.

Działanie

Substancja czynna leku Solifurin należy do grupy leków cholinolitycznych. Leki te zmniejszają aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Takie działanie pozwala na dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, Solifurin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W poniższej tabeli opisane są najczęściej występujące skutki uboczne leku Solifurin. Pełna lista dostępna jest w ulotce dołączonej do leku.

 
Bardzo często występującesuchość w jamie ustnej
Często występująceniewyraźne widzenie, zaparcie, nudności, niestrawność z takimi objawami, jak uczucie pełności w jamie brzusznej, bóle brzucha, odbijanie się, nudności i zgaga (dyspepsja), uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
Niezbyt często występującezakażenie układu moczowego, zakażenie pęcherza moczowego, uczucie senności, zaburzenia smaku, suchość (podrażnienie) oczu, suchość przewodów nosowych, zarzucanie kwaśnej treści z żołądka do przełyku (refluks żołądkowo-przełykowy), suchość w gardle, suchość skóry, trudności w oddawaniu moczu, zmęczenie, gromadzenie płynów w obrębie podudzi (obrzęk)
Rzadko występującezaleganie dużych ilości twardego stolca w jelicie grubym (zablokowanie jelita kamieniami kałowymi), nadmierne nagromadzenie moczu w pęcherzu moczowym z powodu niemożności opróżnienia pęcherza (zastój moczu), zawroty głowy, bóle głowy, wymioty, świąd, wysypka

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Solifurin stada:

 • jeżeli pacjent nie może oddać moczu lub całkowicie opróżnić pęcherza moczowego (zastój moczu),
 • w przypadku ciężkich schorzeń żołądka lub jelit (w tym toksycznego rozdęcia okrężnicy, powikłania związanego z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego),
 • jeżeli pacjent cierpi na miastenię - chorobę mięśni, która może powodować skrajne osłabienie pewnych mięśni,
 • jeżeli pacjent cierpi na podwyższone ciśnienie w gałkach ocznych, któremu towarzyszy stopniowa utrata wzroku (jaskra),
 • jeśli pacjent ma uczulenie na solifenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeżeli u pacjenta wykonywane są dializy,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby,
 • jeżeli pacjent cierpi na ciężką chorobę nerek lub chorobę wątroby o umiarkowanym nasileniu i jednocześnie przyjmuje leki, które mogą ograniczać usuwanie leku solifenacin stada z organizmu (na przykład ketokonazol).

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Przed przyjęciem leku Solifurin należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • problemów z opróżnianiem pęcherza moczowego (przeszkoda mechaniczna w oddawaniu moczu) lub trudności w oddawaniu moczu (np. cienki strumień moczu). Ryzyko nadmiernego gromadzenia moczu w pęcherzu moczowym (zastoju moczu) jest znacznie wyższe.
 • zaparć,
 • ryzyka spowolnienia pracy przewodu pokarmowego (ruchów żołądka i jelit). Informacje na ten temat przekaże lekarz.
 • ciężkiej choroby nerek
 • choroby wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • gdy żołądek pacjenta jest częściowo przemieszczony do klatki piersiowej (przepuklina rozworu przełykowego) lub pacjent cierpi na zgagę
 • występuje zaburzenie układu nerwowego o nazwie neuropatia autonomicznego układu nerwowego.

Stosowanie u dzieci - przeciwskazania

Nie należy stosować leku Solifurin u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie istotne jest, aby poinformować lekarza, w  przypadku stosowania:

 • innych leki antycholinergicznych, ponieważ działanie i skutki uboczne obu leków mogą się nasilić. 
 • leków cholinergicznych, ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Solifurin.
 • leków takich, jak metoklopramid i cisapryd, które powodują, że układ pokarmowy szybciej działa. Solifurin może osłabiać ich działanie.
 • leków takich, jak ketokonazol, itrakonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych), rytonawir, nelfinawir (leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV) oraz werapamil, diltiazem (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca). Leki te obniżają szybkość rozpadu leku Solifurin w organizmie.
 • leków takich, jak ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy i innych zakażeń bakteryjnych) oraz fenytoina i karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki). Leki te mogą zwiększać szybkość rozpadu leku Solifurin w organizmie.
 • leków takich, jak bisfosfoniany, które mogą powodować lub zaostrzać zapalenie przełyku. 

Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem - przeciwskazania

Solifurin można przyjmować podczas jedzenia lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Nie należy przyjmować leku Solifurin podczas ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy przyjmować leku Solifurin podczas karmienia piersią, gdyż solifenacyna przenika do mleka matki.

Dawkowanie

Solifurin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle tabletkę przyjmuje się raz dziennie. Należy ją połknąć w całości i popić szklanką wody. Tabletek nie wolno kruszyć, rozgryzać. Solifurin może przyjmować niezależnie od posiłków. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Solifurin: W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Solifurin lub jeśli Solifurin przypadkowo połknie dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania mogą być następujące: ból głowy, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, senność i zaburzenia widzenia, omamy (halucynacje), nadmierne pobudzenie, napady drgawek (konwulsje), trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca (tachykardia), gromadzenie się moczu w pęcherzu (zatrzymanie moczu) oraz rozszerzone źrenice.

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie przyjęcia dawki leku Solifurin: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie przyjmowania leku Solifurin: W przypadku przerwania przyjmowania leku Solifurin objawy pęcherza nadreaktywnego mogą powrócić lub nasilić się. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem, jeśli rozważa się przerwanie leczenia.

Skład

Substancją czynną leku jest solifenacyny bursztynian. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg solifenacyny bursztynianu, co odpowiada 7,5 mg solifenacyny.

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Skrobia żelowana, kukurydziana Magnezu stearynian, Otoczka Opadry Pink 02F240016: Hypromeloza 5cP Tytanu dwutlenek (E171) Makrogol 8000 Talk Żelaza tlenek czerwony (E172) Żelaza tlenek żółty (E172).

Reakcje alergiczne - skład

Lek Solifurin zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zmianę koloru lub widoczne oznaki zepsucia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Solifurin może powodować niewyraźne widzenie, rzadziej senność i uczucie zmęczenia. Jeśli występują takie działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.