Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Ezehron Duo, 10 mg+10 mg, tabl., 28 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Ezehron Duo, 10 mg+10 mg, tabl., 28 szt

Postać produktu

tabletki

Dawka

10 mg+10 mg

Postać opakowania

28 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

ADAMED

type

2

Wskazania

Lek Ezehron Duo jest stosowany u pacjentów, u których sama dieta nie wystarcza. Podczas stosowania tego leku należy cały czas przestrzegać diety obniżającej stężenie cholesterolu.

Lekarz może przepisać lek Ezehron Duo, jeśli pacjent przyjmuje już rozuwastatynę i ezetymib w takich samych dawkach, jak w leku złożonym.

Lek jest wskazany dla pacjentów: ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna); z chorobą serca – lek zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu, konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego w celu poprawy przepływu krwi w sercu lub konieczności hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.

Działanie

Ezehron Duo jest produktem leczniczym zmniejszający stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi. Lek zmniejsza stężenie cholesterolu działając na dwa sposoby: zmniejsza ilość cholesterolu wchłanianego w przewodzie pokarmowym oraz ilość cholesterolu wytwarzanego w organizmie.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Ezehron Duo i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna: obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może utrudniać oddychanie i połykanie; zespół choroby toczniopodobnej (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na komórki krwi); zerwanie mięśnia.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy; zaparcie; nudności; ból mięśni; uczucie osłabienia; zawroty głowy; cukrzyca - jest bardziej prawdopodobna u pacjentów z dużym stężeniem cukru i tłuszczów we krwi, z nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi. Lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas stosowania tego leku; ból żołądka; biegunka; wzdęcia (nadmiar gazów w jelitach); odczucie zmęczenia; zwiększenie wyników niektórych badań krwi oceniających czynność wątroby (aktywności aminotransferaz).

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ezehron Duo: 

  • jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę, ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
  • jeśli pacjent ma chorobę wątroby 
  • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek 
  • jeśli pacjent odczuwa nawracające, niewyjaśnione bóle mięśniowe (miopatia) 
  • jeśli pacjent przyjmuje skojarzenie sofosbuwiru/welpataswiru/woksylaprewiru (stosowane w leczeniu wirusowego zakażenia wątroby zwanego zapaleniem wątroby typu C) 
  • jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający cyklosporynę (stosowany na przykład po przeszczepieniu narządu) 
  • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Ezehron Duo, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i powiadomić o tym lekarza. Podczas stosowania leku Ezehron Duo należy unikać zajścia w ciążę, stosując skuteczne metody antykoncepcji.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli pacjent: ma zaburzenia czynności nerek; ma zaburzenia czynności wątroby; odczuwał nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśniowe, w przeszłości występowały u niego lub u jego krewnych schorzenia mięśni, bądź wcześniejsze problemy dotyczące mięśni miały związek z przyjmowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu; pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii). Lekarz ustali odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Ezehron Duo; otrzymuje leki przeciwzakaźne, w tym leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C; ma ciężką niewydolność oddechową; przyjmuje inne leki (tzw. fibraty) w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu; regularnie spożywa duże ilości alkoholu; ma stwierdzoną nieprawidłową czynność tarczycy (niedoczynność tarczycy); ma ponad 70 lat (gdyż lekarz będzie musiał wybrać dla niego odpowiednią dawkę leku Ezehron Duo); otrzymuje lub otrzymywał w ciągu ostatnich 7 dni doustnie lub we wstrzyknięciu lek o nazwie kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych).

W trakcie stosowania leku Ezehron Duo lekarz powinien przeprowadzić badania laboratoryjne sprawdzające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Stosowanie u dzieci - przeciwskazania

Nie zaleca się stosowania leku Ezehron Duo u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza gdy pacjent stosuje: cyklosporynę (lek często stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządu); leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi, takie jak warfaryna, fenprokumon, acenokumarol lub fluindion (antykoagulanty); cholestyramina (stosowana również w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu); fibraty (również stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu); darolutamid, regorafenib (stosowany w leczeniu raka); erytromycynę (antybiotyk); kwas fusydowy; doustne środki antykoncepcyjne; leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej (zwiększenie stężenia hormonów we krwi).

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć  dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Leku Ezehron Duo nie należy stosować, jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie stosowania leku Ezehron Duo, powinna natychmiast przerwać stosowanie leku i powiadomić lekarza. Podczas stosowania leku Ezehron Duo pacjentki powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Karmienie piersią: Leku Ezehron Duo nie należy stosować w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

W czasie stosowania leku pacjent powinien stosować standardową dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu i zachować aktywność fizyczną.

Ezehron Duo można przyjmować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ezehron Duo: W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, gdyż może być konieczna pomoc medyczna.

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie przyjęcia leku Ezehron Duo: W razie pominięcia dawki leku następną tabletkę należy przyjąć o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ezehron Duo: Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent chce przerwać przyjmowanie leku Ezehron Duo. Po odstawieniu leku Ezehron Duo stężenie cholesterolu może się znowu zwiększyć.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: rozuwastatyna (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i ezetymib. Tabletki zawierają rozuwastatynę wapniową w ilości odpowiadającej 5 mg, 10 mg lub 20 mg rozuwastatyny. Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krospowidon typ A, powidon K-30, sodu laurylosiarczan i magnezu stearynian

Reakcje alergiczne - skład

Tabletki leku Ezehron Duo zawierają laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Tabletki leku Ezehron Duo. zawierają sód Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Brak szczególnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Lek Ezehron Duo nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak mieć na uwadze, że u niektórych pacjentów lek Ezehron Duo może wywołać zawroty głowy. W takim przypadku przed podjęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy skontaktować się z lekarzem.