Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Bonogren SR, 400 mg, tabl.o przedl.uwaln., 60 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Bonogren SR, 400 mg, tabl.o przedl.uwaln., 60 szt

Postać produktu

tabletki o przedluzonym uwalnianiu

Dawka

400 mg

Postać opakowania

60 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

VIPHARM

type

2

Wskazania

Produkt leczniczy Bonogren SR jest wskazany w leczeniu:

− schizofrenii,

− choroby afektywnej dwubiegunowej:

▪ z epizodami maniakalnymi o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego,

▪ z epizodami ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,

▪ zapobiegawczo w nawrotach choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów z epizodami maniakalnymi lub depresyjnymi, którzy odpowiadali klinicznie na leczenie kwetiapiną,

 

− leczeniu epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z ciężkim zaburzeniem depresyjnym, jako terapia wspomagająca, jeśli odpowiedź na monoterapię przeciwdepresyjną była mniej niż optymalna.

 

Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz powinien wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa kwetiapiny.

Działanie

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane podczas stosowania kwetiapiny (≥10%) to: senność, zawroty głowy, ból głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, objawy odstawienia, zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy, zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego (głównie cholesterolu LDL), zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL, przyrost masy ciała, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i objawy pozapiramidowe.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwetiapinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie inhibitorów cytochromu P450 3A4, takich jak: inhibitory proteazy wirusa HIV, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon.

Kwetiapina oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, należy zatem zachować ostrożność podczas jej stosowania w połączeniu z innymi produktami leczniczymi, które również oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy oraz z alkoholem.

W przypadku ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Ze względu na wpływ kwetiapiny na ośrodkowy układ nerwowy, nie zaleca się wykonywania czynności wymagających zwiększonej uwagi. Dlatego pacjentom odradza się prowadzenie pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, dopóki nie zostanie ustalona indywidualna podatność pacjenta na działanie produktu leczniczego.

Dawkowanie

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Skład

Bonogren SR 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg kwetiapiny (quetiapinum) w postaci kwetiapiny fumaranu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza 113,68 mg.