Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Raenom, 7,5 mg, tabl.powl., 56 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Raenom, 7,5 mg, tabl.powl., 56 szt

Postać produktu

tabletki powlekane

Dawka

7,5 mg

Postać opakowania

56 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

GEDEON RICHTER POLSKA

type

2

Wskazania

Lek Raenom stosowany jest w objawowej stabilnej dławicy piersiowej (która powoduje ból w klatce piersiowej) u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 70 lub więcej uderzeń na minutę. Podawana jest gdy pacjenci nie tolerują lub nie mogą przyjmować leków zwanych beta-adrenolitykami. Może być również podawana w skojarzeniu z betaadrenolitykami jeśli nie został osiągnięty odpowiedni poziom kontroli choroby. 

Lek stosuje się również w przewlekłej niewydolności serca u dorosłych pacjentów, u których częstość akcji serca wynosi 75 lub więcej uderzeń na minutę. Lek jest stosowany łącznie ze standardowym leczeniem, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy beta-adrenolityki są przeciwwskazane albo nie są tolerowane.

Działanie

Raenom oddziałuje na węzeł zatokowy w sercu czyli tak zwany rozrusznik serca. Powoduje spowolnienie pracy serca, dzięki czemu zmniejsza się jego zapotrzebowanie tlenowe. Rzadziej dochodzi do bólów dławicowych. Spowolnienie akcji serca poprawia również czynność serca oraz rokowania u pacjentów cierpiących na niewydolność tego mięśnia. 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): zaburzenia widzenia (chwilowe wrażenia widzenia silnego światła, najczęściej spowodowane przez nagłe zmiany natężenia światła). Opisywane są one jako aureola, kolorowe błyski, 5 rozdzielony obraz lub zwielokrotnione obrazy. Zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy leczenia, po których mogą wystąpić powtórnie i ustąpić podczas terapii lub po leczeniu.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Raenom u pacjentów: mających uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; u których częstość akcji serca w spoczynku jest za mała (poniżej 70 uderzeń na minutę); ze wstrząsem kardiogennym (stan serca leczony w szpitalu); z zaburzeniami rytmu serca; ze świeżym zawałem mięśnia sercowego; z bardzo dużym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi; z niestabilną dławicą piersiową (ciężka postać z bardzo często pojawiającymi się bólami w klatce piersiowej związanymi lub nie związanymi z wysiłkiem); z niewydolnością serca, która ostatnio się nasiliła; u których czynność serca jest powodowana wyłącznie przez rozrusznik serca; z ciężkimi chorobami wątroby; aktualnie przyjmujących leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki z grupy makrolidów (np. jozamycyna, klarytromycyna, telitromycyna lub erytromycyna podawana doustnie), leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (takie jak nelfinawir, rytonawir) lub nefazodon (lek stosowany w leczeniu depresji), lub diltiazem, werapamil (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej); w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod zapobiegania ciąży; w ciąży lub planujących ciążę; karmiących piersią.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku, należy poinformować lekarza o (jeśli występują u pacjenta): zaburzeniach rytmu serca (takie jak nieregularne bicie serca, kołatanie serca, nasilenie bólu w klatce piersiowej) lub utrwalonym migotaniu przedsionków (rodzaj nieregularnego bicia serca), lub zespole długiego odstępu QT (w EKG); objawach, takich jak: uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność (co może oznaczać za małą częstość pracy serca); objawach migotania przedsionków [niezwykle wysokie tętno w spoczynku (powyżej 110 uderzeń na minutę) lub tętno nieregularne, bez widocznej przyczyny, trudne do zmierzenia]; udarze jeśli wystąpił ostatnio (atak mózgowy); lekkim lub umiarkowanym obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi; niekontrolowanym ciśnieniu tętniczym, zwłaszcza po zmianie leczenia przeciwnadciśnieniowego; ciężkiej niewydolności serca lub niewydolności serca z pewną nieprawidłowością w EKG, zwaną blokiem odnogi pęczka Hisa; przewlekłej chorobie siatkówki oka; umiarkowanych lub ciężkich chorobach wątroby; ciężkich chorobach nerek.

Raenom zawiera laktozę. 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Raenom może wchodzić w interakcję z takimi lekami jak: flukonazol (lek przeciwgrzybiczy); ryfampicyna (antybiotyk); barbiturany (leki stosowane w przypadku trudności z zasypianiem lub w padaczce); fenytoina (lek stosowany w padaczce); preparaty dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (leki ziołowe, stosowane w leczeniu depresji); leki wydłużające odstęp QT stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub innych stanów, takie jak: chinidyna, dizopiramid, ibutylid, sotalol, amiodaron (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca); beprydyl (lek stosowany w leczeniu dławicy piersiowej); niektóre rodzaje leków stosowanych w leczeniu lęku, schizofrenii lub innych psychoz (takie jak pimozyd, zyprazydon, sertyndol); leki przeciwmalaryczne (takie jak meflochina lub halofantryna); erytromycyna podawana dożylnie (antybiotyk); pentamidyna (lek przeciw pasożytom); cyzapryd (lek przeciw refluksowi żołądkowo-przełykowemu); niektóre rodzaje leków moczopędnych, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi, takie jak furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid (leki stosowane w leczeniu obrzęku, wysokiego ciśnienia krwi).

W przypadku przyjmowania takich leków, należy poinformować o tym lekarza. Może być konieczna modyfikacja dawek leków lub ich całkowita zmiana. 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Raenom jest przeciwwskazany w trakcie ciąży i karmienia piersią. Lek jest również przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym i planujących ciąże. 

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u osób poniżej 18 roku życia. 

Ze względu na działania niepożądane (zaburzenia widzenia), Raenom może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy zachować ostrożność.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku ustalana jest indywidualnie dla pacjenta przez lekarza.

Tabletki leku Raenom należy przyjmować razem z jedzeniem. W trakcie stosowania leku należy unikać picia soku grejpfrutowego. 

Leczenia nie powinno się przerywać bez kontaktu z lekarzem. 

Skład

Substancją czynną jest iwabradyna (Ivabradinum).

Każda tabletka powlekana zawiera 7,5 mg iwabradyny (w postaci iwabradyny bromowodorku).

Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: laktoza; mannitol (E421); maltodekstryna; kroskarmeloza sodowa; krzemionka koloidalna bezwodna (E551); magnezu stearynian. Otoczka tabletki - Opadry 200F240001 Pink: alkohol poliwinylowy (E1203); talk (E553b); tytanu dwutlenek (E171); makrogol 3350 (E1521); kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1); żelaza tlenek żółty (E172); żelaza tlenek czerwony (E172); sodu wodorowęglan (E500).