Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Accofil, 48 mln j./0,5 ml,rozt.d/wst,r.d/inf, 7 amp-strz.

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Accofil, 48 mln j./0,5 ml,rozt.d/wst,r.d/inf, 7 amp-strz.

Postać produktu

roztwor do wstrzykiwan lub do sporzadzania roztworu do infuzji

Dawka

48 mln j./0,5 ml

Postać opakowania

7 amp-strzyk.

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

type

2

Wskazania

Lekarz zalecił Accofil w celu zwiększenia wytwarzania białych krwinek przez organizm. Lekarz poinformuje pacjenta z jakiego powodu powinien stosować lek Accofil .

Lek Accofil jest stosowany w kilku różnych przypadkach, takich jak:

  • chemioterapia,
  • przeszczep szpiku kostnego,
  • ciężka przewlekła neutropenia (mała liczba jednego z rodzajów białych krwinek)
  • neutropenia (mała liczba jednego z rodzajów białych krwinek) u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV,
  • mobilizacja komórek macierzystych krwi obwodowej (w celu pobudzenia komórek macierzystych, aby wniknęły do krwi i gromadziły się w celu wykorzystania podczas przeszczepu szpiku kostnego).

Działanie

Accofil zawiera substancję czynną, filgrastym. Filgrastym jest białkiem wytwarzanym przez bakterie zwane Escherichia coli metodą rekombinacji DNA. Filgrastym należy do grupy białek zwanych cytokinami i jest bardzo podobny do naturalnego białka (czynnika pobudzającego wzrost kolonii granulocytów [G-CSF]) wytwarzanego przez organizm człowieka. Filgrastym pobudza szpik kostny (tkankę produkującą komórki krwi) do wytwarzania większej liczby białych krwinek, które pomagają organizmowi w zwalczaniu zakażeń

Możliwe działania niepożądane - działanie

Skutki uboczne występują z określoną częstością (bardzo często, często, niezbyt często) i mogą być różne w zależności od choroby podstawowej (neutropenia, nowotwór złośliwy, zakażenie HIV, zdrowi dawcy komórek macierzystych).

Lista działań niepożądanych została wymieniona w ulotce dołączonej do opakowania.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Accofil, jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na filgrastym lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przed rozpoczęciem leczenie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, osteoporoza (choroba kości).

Osłonka na igłę w ampułko-strzykawce zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu), która może powodować reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Ten lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (fruktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Nie należy stosować leku Accofil w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem i 24 godzin po zakończeniu zabiegu chemioterapii. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, w tym lekach wydawanych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie

Accofil należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Sposób podania - dawkowanie

Sposób podania: Lek podaje się we wstrzyknięciu albo w infuzji dożylnej iv. (kroplówka), albo we wstrzyknięciu podskórnym (sc.) do tkanki znajdującej się pod skórą. W przypadku pacjentów otrzymujących lek we wstrzyknięciu podskórnym lekarz może zasugerować, aby pacjent nauczył się samodzielnego wykonywania wstrzyknięć. Lekarz lub pielęgniarka poinformuje pacjenta, jak należy to zrobić.

Skład

Substancją czynną leku jest filgrastym. Każda ampułko-strzykawka zawiera 48 mln jednostek (480 mikrogramów) filgrastymu w 0,5 ml roztworu, co odpowiada 0,96 mg/ml.

Pozostałe składniki: kwas octowy, sodu wodorotlenek, sorbitol (E420), polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

Jak przechowywać lek - skład

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i na ampułko-strzykawce po terminie ważności.  Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać. Strzykawkę można wyjąć z lodówki i przechowywać w temperaturze pokojowej (nie wyższej niż 25°C) przez jeden okres kończący się w trakcie terminu ważności podanego na etykiecie, trwający nie dłużej niż 15 dni. Po upływie tego czasu produktu nie należy ponownie wkładać do lodówki i należy go usunąć. Przechowywać ampułko-strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie stosować leku Accofil, jeśli widoczne jest zmętnienie lub roztwór zmienił barwę lub jeśli zawiera on cząsteczki stałe. Nie należy nakładać osłonki na zużyte igły, ponieważ może dojść do przypadkowego ukłucia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

W przypadku wystąpienia zmęczenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.