Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Oxepilax, 300 mg, tabl., 50 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Oxepilax, 300 mg, tabl., 50 szt

Postać produktu

tabletki

Dawka

300 mg

Postać opakowania

50 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

ADAMED

type

2

Wskazania

Oxepilax jest wskazany w leczeniu napadów padaczkowych częściowych z lub bez wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych. Lek Oxepilax może być stosowany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Działanie

Działanie leku Oxepilax polega na hamowaniu „nadpobudliwych” komórek nerwowych mózgu. Dzięki temu hamuje lub redukuje częstość podobnych napadów.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek Oxepilax może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Bardzo często: - zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności, wymioty, podwójne widzenie.
 • Często: - osłabienie, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, apatia, pobudzenie, dezorientacja, nieostre widzenie, zaburzenia widzenia, zaparcia, biegunka, ból żołądka (brzucha), trądzik, wypadanie włosów, zaburzenia równowagi.
 • Niezbyt często: - pokrzywka. W trakcie przyjmowania leku Oxepilax może również wystąpić podwyższony poziom enzymów wątrobowych.
 • Nieznana: - wysokie ciśnienie krwi.

 

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Oxepilax, jeśli pacjent ma uczulenie na okskarbazepinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxepilax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjenta:

 • jeśli kiedykolwiek wystąpiła poważna nadwrażliwość (wysypka albo inny objaw nadwrażliwości) na karbamazepinę albo jakikolwiek inny lek. Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na karbamazepinę, prawdopodobieństwo uczulenia na okskarbazepinę wynosi 25%, czyli może wystąpić w przypadku 1 pacjenta na 4,
 • jeśli pacjent cierpi na zaburzenia czynności nerek, 
 • jeśli pacjent cierpi na zaburzenia czynności wątroby, 
 • jeśli pacjent stosuje leki moczopędne (diuretyki - leki powodujące zwiększone wydalanie soli mineralnych i wody poprzez zwiększenie objętości wydalanego moczu), 
 • jeśli pacjent cierpi na zaburzenia czynności serca, duszności, obrzęk stóp lub kończyn dolnych z powodu nagromadzenia płynów, 
 • jeśli u pacjenta w badaniach laboratoryjnych stwierdzono niski poziom sodu we krwi
 • jeśli pacjentka stosuje hormonalne środki antykoncepcyjne, takie jak tabletki antykoncepcyjne, Oxepilax może zahamować ich działanie. Zaleca się stosowanie innych lub dodatkowych, niehormonalnych metod antykoncepcji podczas leczenia lekiem Oxepilax, aby zapobiec nieplanowanej ciąży. Należy niezwłocznie poinformować lekarza o nieregularnych krwawieniach lub plamieniach. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

 

Stosowanie u dzieci - przeciwskazania

Lek Oxepilax może być stosowany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to przede wszystkim: 

 • hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak pigułka antykoncepcyjna 
 • innych leków przeciwpadaczkowych, takich jak karbamazepina, fenobarbital, fenytoina lub lamotrygina, 
 • leków zmniejszających stężenie sodu we krwi, takich jak leki moczopędne (stosowane w celu ułatwienia usuwania soli mineralnych i wody z organizmu poprzez zwiększenie ilości wytwarzanego moczu), desmopresyny i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak indometacyna, 
 • litu i inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowanie w leczeniu wahań nastroju i niektórych typów depresji), 
 • leków kontrolujących układ odpornościowy, takich jak cyklosporyna, takrolimus.

 

Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem - przeciwskazania

Lek Oxepilax można przyjmować razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Alkohol może nasilić działanie uspokajające leku Oxepilax. Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie leczenia oraz skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Ważne, aby napady padaczkowe w czasie ciąży były kontrolowane. Przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych w czasie ciąży stwarza jednak ryzyko dla dziecka. Lekarz poinformuje o korzyściach i ryzyku wynikającym z przyjmowania leku oraz pomoże zdecydować, czy należy przyjmować lek Oxepilax. Nie należy przerywać stosowania leku Oxepilax w czasie ciąży bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować leku Oxepilax w trakcie karmienia piersią. Substancja czynna leku Oxepilax przenika do mleka matki.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeżeli różnią się od informacji podanych w ulotce. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Podanie doustne. Połykać tabletkę, popijając niewielką ilością wody. W razie konieczności tabletka może być podzielona na połowę. Dla dzieci, które nie potrafią połykać tabletek lub którym przepisana dawka nie może być podana w postaci tabletek, okskarbazepina dostępna jest w postaci zawiesiny doustnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Oxepilax: Jeśli pacjent przyjął większą dawkę leku Oxepilax niż dawka zalecana, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitala. Do objawów przedawkowania lekiem Oxepilax należą: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, nasilenie niekontrolowanych ruchów, ospałość, splątanie, skurcze mięśni lub istotne pogorszenie się drgawek, brak koordynacji ruchów i (lub) niekontrolowane ruchy oczu.

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie przyjęcia leku Oxepilax: W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją niezwłocznie, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Należy powrócić do regularnego schematu przyjmowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pominięcia kilku kolejnych dawek należy skonsultować się z lekarzem.

Przerwanie przyjmowania leku Oxepilax: Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że lekarz zaleci inaczej. Aby zapobiec nagłemu nasileniu się napadów nie należy nagle przerywać stosowania leku. Jeżeli leczenie musi zostać przerwane, należy zrobić to stopniowo, zgodnie ze wskazówkami lekarza.

Skład

Substancją czynną leku Oxepilax jest okskarbazepina. Każda tabletka zawiera 300 mg lub 600 mg okskarbazepiny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Oxepilax może powodować senność lub zawroty głowy. Ważne, aby poradzić się lekarza, czy w trakcie przyjmowania leku można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.