Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Co-amoxiclav Bluefish, 875mg+125mg, tabl.powl.,14szt

Brak na stanie

Pełna nazwa produktu

Co-amoxiclav Bluefish, 875mg+125mg, tabl.powl.,14szt

Postać produktu

tabletki powlekane

Dawka

875 mg + 125 mg

Postać opakowania

14 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB

type

2

Działanie

Amoksycylina działa bakteriobójczo na drobnoustroje powodujące zakażenie, a kwas klawulanowy chroni amoksycylinę przed rozkładem przez bakterie.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, Co-amoxiclav Bluefish może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Co-amoxiclav Bluefish i niezwłocznie poszukać pomocy lekarskiej:
• wysypka skórna, świąd;
• odwarstwianie się lub złuszczanie skóry, z mogącym wystąpić jednocześnie owrzodzeniem jamy ustnej, oczu lub narządów płciowych;
• ból stawów i gorączka;
• obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła lub trudności z oddychaniem;
• pocenie się, szybka czynność serca lub utrata świadomości;
• zażółcenie skóry i białkówek oczu;
• drgawki;
• nasilona biegunka z lub bez krwawienia.

Są to rzadko występujące, ale ciężkie działania niepożądane, w których konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska.

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 osób)
• rozstrój żołądka lub biegunka (można zapobiec, przyjmując lek bezpośrednio przed posiłkiem);
• pleśniawki (zakażenie grzybicze pochwy, ust lub fałdów skóry) po zakończeniu lub w czasie leczenia;
•  nudności i wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 osób)
• zawroty głowy, ból głowy, niestrawność;
• zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w badaniach kontrolnych krwi.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)
• pobudzenie i drgawki (objawy te są przemijające);
• zapalenie nerek, kryształki amoksycyliny w moczu (zazwyczaj widoczne tylko pod mikroskopem), objawiające się zmętnieniem moczu lub trudnościami (dyskomfortem) podczas oddawania moczu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów należy pić odpowiednią ilość płynów (jak woda lub napoje bezalkoholowe lub bezkofeinowe).

Niektóre z tych objawów mogą wystąpić po kilku tygodniach po ukończeniu leczenia.

Jeśli pacjent ma wykonywane badania krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Co-amoxiclav Bluefish. Ten produkt leczniczy może niekiedy powodować przemijające zmiany liczby krwinek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Przeciwwskazania

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z podanych poniżej stanów lub gdy pacjent nie jest pewien, czy powinien stosować lek Co-amoxiclav Bluefish.

Kiedy nie stosować leku Co-amoxiclav Bluefish:


• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, kwas klawulanowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
• Jeśli u pacjenta występowała kiedykolwiek wysypka skórna lub obrzęk twarzy lub szyi po przyjęciu jakiegoś antybiotyku.
• U pacjentów ze znanym uczuleniem na penicylinę (lub inne antybiotyki).
• U dzieci w wieku poniżej 12 lat.
• Jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z wątrobą podczas stosowania antybiotyku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Co-amoxiclav Bluefish:


• Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki antykoncepcyjne (w takim przypadku konieczne będzie
zastosowanie dodatkowej metody antykoncepcji, np. używanie prezerwatywy).
• Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami lub wątrobą, mononukleoza zakaźna lub biegunka, lub wymioty.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Stosowanie leku Co-amoxiclav Bluefish z innymi lekami:


Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy zwłaszcza poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków, ponieważ lek Co-amoxiclav Bluefish może wpływać na ich działanie lecznicze:
• warfaryna lub inne leki stosowane w zapobieganiu powstawania skrzepów krwi (leki przeciwzakrzepowe);
• leki stosowane w leczeniu zaburzeń wątroby lub nerek;
• allopurynol, stosowany w leczeniu dny, ponieważ może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji skórnych;
• probenecyd, również stosowany w leczeniu dny, ponieważ może zwiększać stężenie amoksycyliny we krwi;
• doustne środki antykoncepcyjne.

Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem - przeciwskazania

Stosowanie leku Co-amoxiclav Bluefish z jedzeniem i piciem:


Tabletki Co-amoxiclav Bluefish należy zażywać bezpośrednio przed posiłkiem, połykając je w całości i popijając wodą. Tabletek nie należy żuć.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Ciąża i karmienie piersią:


Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi.
Leku Co-amoxiclav Bluefish nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje, że korzyści przewyższają ryzyko.

Dawkowanie

Lek Co-amoxiclav Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

• Tabletki te są zwykle przepisywane dorosłym pacjentom i dzieciom w wieku powyżej 12 lat i masie ciała co najmniej 40 kg.
• Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka 875 mg + 125 mg przyjmowana dwa razy na dobę.
• Lekarz zaleci pacjentowi odpowiednią dawkę leku.
• Nie należy nigdy stosować większej dawki dobowej niż zalecana.
• Tabletki Co-amoxiclav Bluefish należy połykać w całości, popijając wodą - nie żuć ich.
• W celu uzyskania najlepszych wynków leczenia Co-amoxiclav Bluefish należy zażywać bezpośrednio przed posiłkiem.
• Jeśli pacjent po zakończeniu leczenia pacjent nadal nie czyje sie dobrze, należy ponownie
skontaktować się z lekarzem.
• Nie należy stosować leku Co-amoxiclav Bluefish dłużej niż dwa tygodnie bez ponownego
skontaktowania się z lekarzem.

Dzieci
Lek Co-amoxiclav Bluefish nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku 12 lat i poniżej.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby
• Jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerek, dawkowanie może być zmienione.

• Jeśli u pacjenta występują zaburzenia wątroby, badania krwi mogą być wykonywane częściej, w celu sprawdzenia czynności wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-amoxiclav Bluefish:


Jeżeli pacjent lub ktoś inny przypadkowo zażyje zbyt dużą dawkę leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie tabletek.

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie zastosowania leku Co-amoxiclav Bluefish:


W razie pominięcia zażycia tabletki, należy przyjąć ją niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu. Następnie kontynuować leczenie jak poprzednio. Należy odczekać około 4 godzin przed zażyciem kolejnej dawki. Nie przyjmować dwóch dawek w ciągu jednej godziny.

Przerwanie stosowania leku Co-amoxiclav Bluefish:


Należy zakończyć cykl leczenia zalecony przez lekarza, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, objawy zakażenia mogą się nasilić lub zakażenie może powrócić.

Skład

Co zawiera lek Co-amoxiclav Bluefish:


Substancjami czynnymi leku są amoksycylina i kwas klawulanowy.

Każda tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanian potasu.

Inne składniki leku to celuloza, mikrokrystaliczna (E 460) (AVICEL Ph 102), kroskarmeloza sodowa, talk oczyszczony, magnezu stearynian, hypromeloza (E-15), tytanu dwutlenek, hydroksypropyloceluloza, etyloceluloza i glikol propylenowy.

Reakcje alergiczne - skład

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Co-amoxiclav Bluefish:


Każda tabletka 875 mg + 125 mg leku Co-amoxiclav Bluefish zawiera 25 mg (tj. 0,64 mmol) potasu.

Jak przechowywać lek - skład

Jak przechowywać lek:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie - opis rozszerzony

Jak wygląda lek Co-amoxiclav Bluefish i co zawiera opakowanie:


Lek Co-amoxiclav Bluefish, 875 mg + 125 mg, występuje w postaci białych lub prawie białych owalnych tabletek powlekanych, pakowanych w blistry PVC/Aluminium. Opakowanie zawiera 14 tabletek powlekanych (2 blistry).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:


Nie jest znany wpływ leku Co-amoxiclav Bluefish na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być zaburzona.