Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Perazin 25 mg, 25 mg, tabl., 50 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Perazin 25 mg, 25 mg, tabl., 50 szt

Postać produktu

tabletki

Dawka

25 mg

Postać opakowania

50 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

HASCO-LEK

type

2

Wskazania

Wskazaniami do stosowania są różne postacie schizofrenii oraz ostre zaburzenia psychotyczne (także katatoniczne) z towarzyszącymi objawami pobudzenia psychoruchowego, manii i urojeń. Katatonia jest to zespół objawów, w którym dominują zaburzenia motoryki, przybierające postać albo spowolnienia aż do zahamowania ruchów, albo gwałtownego pobudzenia ruchowego.

Działanie

Substancją czynną leku jest perazyna, która działa przeciwpsychotycznie i uspokajająco, znosi omamy i urojenia.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (u 1 na 10 pacjentów): mlekotok.

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100): zmiana ciśnienia wewnątrzgałkowego, obrzęk błony śluzowej nosa, zaparcia, trudności w oddawaniu moczu, przyrost masy ciała, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nasilone pragnienie, zaburzenia czynności seksualnych (np. zaburzenia erekcji, ejakulacji).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na perazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego lek lub inne leki przeciwpsychotyczne, szczególnie pochodne fenotiazyny, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono złośliwy zespół poneuroleptyczny w wywiadzie,
 • w przypadku ciężkiego uszkodzenia szpiku kostnego lub komórek krwi, 
 • jeśli u pacjenta występują stany śpiączkowe,
 • w okresie ciąży i karmienia piersią, 
 • w przypadku ostrego zatrucia jednym z wymienionych środków: leki nasenne, opioidy, inne leki neuroleptyczne, leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, alkohol, 
 • jeśli u pacjenta występują guzy zależne od prolaktyny, ze względu na zwiększone wydzielanie prolaktyny pod wpływem perazyny, 
 • w przypadku niewydolności wątroby, 
 • jeśli u pacjenta występują stany depresyjne.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Lek Perazin 25 mg zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy o tym poinformować lekarza przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Podanie perazyny razem z: 

 • lewodopą powoduje wzajemne znoszenie ich działania, 
 • cymetydyną powoduje zwiększenie dostępności perazyny w organizmie, 
 • węglanem litu zwiększa ryzyko uszkodzenia układu nerwowego i podwyższenia stężenia cukru we krwi, 
 • lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (obniżają ciśnienie tętnicze krwi) może doprowadzić do nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego krwi, 
 • lekami o działaniu przeciwcholinergicznym (atropina, triheksyfenidyl) zwiększa ryzyko wystąpienia majaczeń, zmniejsza siłę działania przeciwpsychotycznego, 
 • etanolem, lekami nasennymi i uspokajającymi zwiększa działanie uspokajające i ryzyko powikłań oddechowych (porażenie ośrodka oddechowego), 
 • lekami przeciwpadaczkowymi (np. fenytoina, karbamazepina) powoduje zmniejszenie działania przeciwpsychotycznego perazyny, osłabienie działania przeciwdrgawkowego, 
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi osłabia działanie przeciwzakrzepowe, 
 • inhibitorami MAO i środkami antykoncepcyjnymi skutkuje osłabieniem działania uspokajającego perazyny oraz nasileniem występujących po niej działań niepożądanych,
 • lekami przeciwcukrzycowymi powoduje zmniejszenie ich działania, 
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi oraz innymi środkami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi nasila ich działanie przeciwbólowe i uspokajające, 
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TCLP, np. imipramina, amitryptylina) powoduje słabsze działanie leków (dochodzi do wzajemnego zahamowania wychwytu leków przez tkanki), 
 • lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, np. fluoksetyna, fluwoksamina, sertralina) powoduje wzajemnie zahamowanie wychwytu leków przez tkanki oraz znaczne podwyższenie stężenia perazyny we krwi, 
 • lekami upośledzającymi czynności szpiku kostnego (mielotoksycznymi) takimi, jak np.: fenylbutazon, aminofenazon, chloramfenikol, skutkuje zwiększonym ryzykiem zaburzeń funkcji szpiku i zaburzeniami w obrazie krwi.

 

Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem - przeciwskazania

Podczas leczenia perazyną pacjent nie powinien spożywać produktów zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Perazyna przenika przez barierę łożyskową, dlatego stosowanie leku u kobiet w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Perazyna przenika do mleka matki. W przypadku, gdy konieczne jest zastosowanie leczenia perazyną, należy przerwać karmienie piersią.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Skład

Substancją czynną leku jest perazyna. 1 tabletka zawiera 25 mg perazyny.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, metyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian.

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Lek może powodować znaczne upośledzenie sprawności psychofizycznej. Podczas leczenia perazyną nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.