Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Cilan, 5 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Cilan, 5 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)

Postać produktu

tabletki powlekane

Dawka

5 mg

Postać opakowania

30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

POLFARMEX

type

2

Wskazania

Leczenie nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca.

Działanie

Cilan zawiera cylazapryl, który hamuje działanie enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II (inhibitor konwertazy angiotensyny – inhibitor ACE). Angiotensyna II zwęża naczynia krwionośne powodując zwiększenie wartości ciśnienia tętniczego krwi.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W trakcie leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny może wystąpić suchy kaszel, ustępujący bez leczenia po odstawieniu preparatu. U niektórych pacjentów obserwowano także zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Mogą wystąpić reakcje skórne: wysypki, zaczerwienienie, wrażliwość na światło, pokrzywka, świąd oraz zaburzenia żołądkowe.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cilan:

  • Gdy masz nadwrażliwość na cylazapryl, inne inhibitory konwertazy angiotensyny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy nerkowej jedynej nerki, cukrzycę, żółtaczkę, wysoki poziom potasu we krwi, nietolerancję niektórych cukrów (lek zawiera laktozę)
  • Gdy przyjmujesz leki moczopędne (szczególnie oszczędzające potas), preparaty potasu, insulinę, doustne leki przeciwcukrzycowe, preparaty litu. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
  • Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Lek jest przeciwwskazany w ciąży. Nie należy stosować cylazapryl w okresie karmienia piersią.

 

Stosowanie u dzieci - przeciwskazania

Stosowanie u dzieci: Nie zaleca się stosowania ze względu na brak odpowiednio przeprowadzonych i kontrolowanych badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem - przeciwskazania

Lek można zażywać niezależnie od posiłku, ponieważ pokarm nie wpływa znacząco na jego wchłanianie. Lek należy przyjmować zawsze o tej samej porze dnia.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Cilan w ciąży. W przypadku ciąży lub planowania ciąży należy jak najszybciej zmienić sposób leczenia. Nie należy stosować leku Cilan w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania określa lekarz. Preparat można stosować niezależnie od posiłku, jednak należy go przyjmować zawsze o tej samej porze dnia.
 
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cylazaprylu u dzieci nie zostały ustalone, dlatego nie jest on zalecany w tej grupie wiekowej.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cilan: Istnieje niewiele danych dotyczących przedawkowania leku u ludzi. Najbardziej prawdopodobne objawy przedawkowania to: ciężkie niedociśnienie tętnicze, wstrząs (uczucie osłabienia, niepokój, bladość skóry, zimne poty, przyspieszony i płytki oddech, przyspieszone i słabo wyczuwalne tętno, utrata przytomności), osłupienie, bradykardia (zbyt wolna czynność serca), zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek. W razie przedawkowania leku należy natychmiast zgłosić się do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie zastosowania leku Cilan: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skład

Substancją czynną leku jest cylazapryl. Jedna tabletka powlekana leku Cilan zawiera 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg lub 5 mg cylazaprylu w postaci cylazaprylu jednowodnego odpowiednio: 0,522 mg, 1,044 mg, 2,61 mg lub 5,22 mg.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza, talk, sodu stearylofumaran.

Otoczka: Cilan, 0,5 mg i 5 mg: hypromeloza, laktoza jednowodna, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171) Cilan, 1 mg: hypromeloza, laktoza jednowodna, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172) Cilan, 2,5 mg: hypromeloza, laktoza jednowodna, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172)

Reakcje alergiczne - skład

Cilan zawiera laktozę i sód

Jedna tabletka powlekana zawiera: Cilan 0,5 mg: 0,11732 g laktozy (0,05866 g glukozy i 0,05866 g galaktozy), Cilan 1 mg: 0,063876 g laktozy (0,031938 g glukozy i 0,031938 g galaktozy), Cilan 2,5 mg: 0,12721 g laktozy (0,063605 g glukozy i 0,063605 g galaktozy), Cilan 5 mg: 0,12468 g laktozy (0,06234 g glukozy i 0,06234 g galaktozy). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek Cilan zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce powlekanej, to znaczy lek uznaje się „za wolny od sodu”.

 

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

W niektórych przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia.