Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Xorimax 250, 250 mg, tabl.draz.,10 szt,blister

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Xorimax 250, 250 mg, tabl.draz.,10 szt,blister

Postać produktu

tabletki drazowane

Dawka

250 mg

Postać opakowania

10 szt. - 1 blister po 10 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

SANDOZ

type

2

Wskazania

Xorimax stosuje się w leczeniu zakażeń:

- gardła
- zatok
- ucha środkowego
- płuc lub zakażeń w obrębie klatki piersiowej
- dróg moczowych
- skóry i tkanek miękkich.

Xorimax może być również stosowany w leczeniu choroby z Lyme (boreliozy – zakażenia przenoszonego przez kleszcze).

Działanie

Xorimax jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Działa bakteriobójczo na drobnoustroje wywołujące zakażenia. Należy do grupy tzw. cefalosporyn.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie cefuroksymu i zwrócić się po pomoc medyczną: • Czerwonawe niewypukłe plamy na tułowiu, przypominające tarczę lub okrągłe, często z pęcherzami pośrodku, łuszczenie się skóry, owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i oczu. Te ciężkie wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksycza nekroliza naskórka) mogą poprzedzać gorączka i objawy grypopodobne. • Rozległa wysypka, wysoka temperatura ciała i powiększone węzły chłonne (zespół DRESS). • Czerwona, łuszcząca się, rozległa wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami, z jednoczesną gorączką. Objawy te występują zwykle na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Działania niepożądane, na które należy zwrócić uwagę U niewielu pacjentów otrzymujących Xorimax występuje reakcja alergiczna lub reakcja skórna, która może mieć ciężki przebieg. Objawy mogą być następujące: • ciężka reakcja alergiczna. Do objawów należy wypukła i swędząca wysypka, obrzęk czasami obejmujący twarz lub jamę ustną i powodujący trudności w oddychaniu. Pozostałe działania niepożądane, na które należy zwrócić uwagę podczas stosowania leku Xorimax obejmują: • zakażenia grzybicze. Takie leki, jak Xorimax, mogą powodować nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) w organizmie, co może prowadzić do zakażeń grzybiczych (takich jak pleśniawki). Takie działanie niepożądane jest bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent otrzymuje Xorimax przez długi czas. • ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Takie leki, jak Xorimax, mogą powodować zapalenie jelita grubego z ciężką biegunką (zazwyczaj z obecnością krwi i śluzu), bólem brzucha i gorączką. • reakcja Jarischa-Herxheimera. U niektórych pacjentów przyjmujących Xorimax z powodu choroby z Lyme może wystąpić gorączka, dreszcze, ból głowy, ból mięśni i wysypka. Zjawisko to nosi nazwę reakcji Jarischa-Herxheimera. Objawy te utrzymują się zwykle od kilku godzin do doby. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane Mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób:  zakażenia grzybicze (np. drożdżakowe)  ból głowy  zawroty głowy  biegunka  nudności  ból brzucha Częste działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:  zwiększenie pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilia)  zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych Niezbyt częste działania niepożądane Mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób:  wymioty  wysypki skórne

Niezbyt częste działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:  zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek wspomagających krzepnięcie krwi)  zmniejszenie liczby krwinek białych  dodatni odczyn Coombsa Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występowały u bardzo niewielu osób, ale ich dokładna częstość nie jest znana: • ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego) • reakcje alergiczne • reakcje skórne (również ciężkie) • wysoka temperatura ciała (gorączka) • zażółcenie białkówek oczu lub skóry • zapalenie wątroby

Działania niepożądane, które można stwierdzić w badaniach krwi:  za szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Xorimax:

- jeśli pacjent ma uczuleniena cefuroksym, na dowolny antybiotyk z grupy cefalosporyn lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości ciężka reakcja uczuleniowa (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego (penicyliny, monobaktamy, karbapenemy).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji może dotyczyć pacjenta, nie powinien przyjmować leku Xorimax bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Xorimax należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Xorimax nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, gdyż nie jest znane bezpieczeństwo jego stosowania ani skuteczność w tej grupie wiekowej. Podczas stosowania leku Xorimax należy zwracać uwagę, czy nie pojawiają się pewne objawy, takie jak reakcje alergiczne, zakażenia grzybicze (np. drożdżakami) i ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Taka obserwacja pozwoli zmniejszyć ryzyko problemów, które mogą się pojawić.

 

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi

Xorimax może zaburzać wyniki badania stężenia cukru we krwi, a także badania krwi znanego jako test Coombsa. Jeśli pacjent ma mieć wykonane takie badanie: powinien powiedzieć osobie pobierającej próbkę do badań, że przyjmuje Xorimax.

 

Xorimax a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty. Leki stosowane w celu zmniejszenia ilości kwasu solnego w żołądku (tj. leki zobojętniające stosowane w leczeniu zgagi) mogą wpływać na działanie leku Xorimax. Probenecyd Doustne leki przeciwzakrzepowe Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz rozważy korzyści z leczenia pacjentki lekiem Xorimax wobec ryzyka dla jej dziecka.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Xorimax może spowodować zawroty głowy i inne działania niepożądane osłabiające uwagę pacjenta. W razie złego samopoczucia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

 

Tabletki drażowane Xorimax zawierają sód

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę drażowaną, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki Xorimax należy przyjmować po posiłkach, gdyż pomoże to zwiększyć skuteczność leczenia.

Tabletki Xorimax należy połykać popijając wodą.

Tabletek nie należy żuć, kruszyć ani dzielić, gdyż może to utrudniać ich połykanie oraz zmniejszyć skuteczność leczenia.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

 

 

 

Pominięcie przyjęcia dawki leku Xorimax

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

 

Przerwanie stosowania leku Xorimax

Nie wolno przerywać stosowania leku Xorimax bez zalecenia lekarza.

 

Ważne jest przyjmowanie leku aż do zakończenia zaleconego cyklu leczenia.

Nie wolno wcześniej przerywać leczenia bez zalecenia lekarza, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład

substancja czynna: Każda tabletka drażowana zawiera 300,72 mg aksetylu cefuroksymu, co odpowiada 250 mg cefuroksymu (Cefuroximum).

substancje pomocnicze:

- Rdzeń tabletki: Sodu laurylosiarczan Kopowidon Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Mannitol, granulowany Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon Talk

- Otoczka: Mannitol Hypromeloza Glikol polietylenowy Polisorbat 80 Tytanu dwutlenek (E 171)

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.