Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Donesyn, 5 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(2x14)

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Donesyn, 5 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(2x14)

Postać produktu

tabletki powlekane

Dawka

5 mg

Postać opakowania

28 szt.- 2 blistry po 14 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

VIPHARM

Wskazania

Chlorowodorek donepezylu jest wskazany w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Działanie

Lek Donesyn zawiera jako substancję czynną donepezylu chlorowodorek, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Lek Donesyn wskazany jest w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Lek Donesyn może być stosowany przez dorosłych pacjentów.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Ciężkie działania niepożądane: Jeśli wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych ciężkich działań niepożądanych, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, ponieważ może być konieczna natychmiastowa pomoc lekarska. • zaburzenie czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Objawy zapalenia wątroby to nudności lub wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i oczu, ciemno zabarwiony mocz (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób) • wrzody żołądka lub dwunastnicy. Objawy wrzodów to ból brzucha i dyskomfort w nadbrzuszu (niestrawność) (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób) • krwawienie z żołądka lub jelit. Może powodować oddawanie czarnych smolistych stolców lub pojawienie się krwi z odbytnicy (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób) • napady padaczkowe lub drgawki (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób) • gorączka ze sztywnością mięśni, poceniem lub obniżonym poziomem świadomości (choroba zwana złośliwym zespołem neuroleptycznym) (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób) • osłabienie, tkliwość lub ból mięśni, szczególnie gdy towarzyszy im złe samopoczucie, wysoka temperatura lub ciemny mocz. Te objawy mogą być spowodowane przez nieprawidłowy rozpad komórek mięśniowych, co może zagrażać życiu i prowadzić do zaburzeń czynności nerek (choroba o nazwie rabdomioliza) (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób )

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób): • biegunka • nudności • ból głowy

Częste (mogą dotyczyć mniej niż u 1 na 10 osób): • przeziębienie • utrata apetytu (anoreksja) • wyobrażanie sobie rzeczy, których nie ma (halucynacje) • pobudzenie • agresywne zachowanie • nietypowe sny, w tym koszmary senne • omdlenia • zawroty głowy • problemy ze snem (bezsenność) • wymioty • zaburzenia żołądkowe • wysypka • zmęczenie • problemy ze snem (bezsenność) • świąd • kurcze mięśni • nietrzymanie moczu • wypadki (pacjenci mogą być bardziej narażeni na upadki i przypadkowe urazy) • ból

Niezbyt częste (mogą dotyczyć więcej niż u 1 na 100 osób): • bradykardia (zwolnienie czynności serca) • niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi

Rzadkie (mogą dotyczyć mniej niż u 1 na 1 000 osób): • mimowolne ruchy ciała i twarzy (objawy pozapiramidowe) • niektóre zaburzenia przewodzenia w sercu prowadzące do zaburzeń rytmu serca (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): • zmiany w czynności serca widoczne w zapisie EKG znane jako „wydłużenie odstępu QT” • szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami choroby nazywanej torsade de pointes, mogącej zagrażać życiu pacjenta • zwiększone libido, hiperseksualność • objaw krzywej wieży w Pizie (polegający na mimowolnym skurczu mięśni z nieprawidłowym skrzywieniem ciała i głowy w jedną stronę).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Donesyn

• Jeśli pacjent ma uczulenie na donepezyl lub na pochodne piperydyny, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Donesyn należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli jakakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjenta: • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały problemy z sercem (zwłaszcza zespół chorego węzła zatokowego lub podobny stan taki jak nieregularne lub bardzo wolne bicie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego). Donepezyl może spowalniać czynność serca; • występuje zaburzenie czynności serca zwane „wydłużonym odstępem QT” lub stwierdzono wcześniej pewne zaburzenia rytmu serca zwane częstoskurczem typu torsade de pointes bądź stwierdzono w wywiadzie występowanie „wydłużenia odstępu QT”. • występuje małe stężenie magnezu lub potasu we krwi. • jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek wrzody żołądka lub dwunastnicy lub jeśli stosuje określony rodzaj leków przeciwbólowych (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ). Lekarz powinien monitorować objawy; • jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu. Lekarz powinien monitorować objawy; • jeśli pacjent miał kiedykolwiek napad drgawek. Donepezyl może wywołać nowy napad. Lekarz powinien monitorować objawy; jeśli pacjent ma astmę lub inną przewlekłą chorobę płuc. Objawy mogą się pogorszyć; • jeśli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, takich jak laktoza. Lek Donesyn może być stosowany u pacjentów z chorobami nerek lub łagodnymi do umiarkowanych chorobami wątroby. Należy najpierw poinformować lekarza o chorobie nerek lub wątroby. Pacjenci z ciężkimi chorobami wątroby nie powinni przyjmować leku Donesyn.

 

Dzieci i młodzież

Lek Donesyn nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat).

 

Lek Donesyn a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki: • środki do znieczulenia ogólnego. W przypadku planowanej operacji wymagającej znieczulenia ogólnego należy poinformować lekarza i anestezjologa o przyjmowaniu leku Donesyn. Dzieje się tak, ponieważ lek może wpływać na ilość potrzebnego środka znieczulającego. • leki stosowane w kontrolowaniu rytmu serca (chinidyna), leki przeciwgrzybicze (ketokonazol i itrakonazol), określone rodzaje antybiotyków (erytromycyna) i leki stosowane w leczeniu depresji np. fluoksetyna, ). Leki te mogą nasilać działanie leku Donesyn. • leki stosowane w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna), leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina i karbamazepina). Leki te mogą osłabiać działanie leku Donesyn. • leki stosowane do krótkotrwałego zwiotczania mięśni w znieczuleniu i intensywnej terapii (sukcynylocholina), inne leki zwiotczające mięśnie, leki stymulujące określony obszar układu nerwowego (agoniści cholinergiczni) i niektóre leki obniżające ciśnienie krwi (beta-blokery). Działanie obu leków nasila się. • leki, które hamują określony obszar układu nerwowego (leki antycholinergiczne). • leki przeciwbólowe lub leki na zapalenie stawów, takie jak kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub diklofenak. • inne leki na chorobę Alzheimera, np. galantamina. • leki dostępne bez recepty, np. leki ziołowe. • leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. amiodaron, sotalol i chinidyna). • leki stosowane w leczeniu depresji (np. cytalopram, escytalopram, amitryptylina), leki stosowane w leczeniu psychoz (np. pimozyd, sertindol, zyprazydon), leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (takie jak klarytromycyna, erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna).

 

Stosowanie leku Donesyn z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pokarm nie wpływa na działanie leku. Podczas stosowania leku Donesyn nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol może zmienić działanie leku.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Kobiety przyjmujące lek Donesyn nie powinny karmić piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, dlatego nie należy wykonywać tych czynności, dopóki lekarz nie oceni, że jest to dla pacjenta bezpieczne. Ponadto lek Donesyn może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni. Jeżeli wystąpi którekolwiek z powyższych działań, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Lek

 

Donesyn zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

Lek Donesyn zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Pacjent powinien pinformować lekarza lub farmaceutę o nazwisku swojego opiekuna. Opiekun pacjenta pomoże przyjąć przepisany lek.

Stosowana dawka leku Donesyn może się zmieniać w zależności od czasu trwania leczenia oraz zaleceń lekarza prowadzącego. Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka 5 mg leku Donesyn (5 mg chlorowodorku donepezylu) podawana wieczorem. Po miesiącu lekarz może zwiększyć dawkę leku do dwóch tabletek leku Donesyn 5 mg (10 mg chlorowodorku donepezylu) przyjmowanej wieczorem. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg.

Tabletkę/tabletki leku Donesyn należy przyjmować doustnie, popijając wodą wieczorem, przed pójściem spać.
Jeśli u pacjenta wystąpią nietypowe sny, koszmary senne lub trudności w zasypianiu, lekarz może zalecić przyjmowanie leku Donesyn rano.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donesyn

Objawami przedawkowania mogą być: silne nudności, wymioty, ślinienie się, nadmierne pocenie się, bradykardia (zwolnienie czynności serca), niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa. Może wystąpić osłabienie mięśni (zapaść) i mimowolne skurcze mięśni (drgawki), jak również narastające osłabienie mięśni, które może zagrażać życiu. W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Donesyn, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy wziąć ze sobą tę ulotkę oraz opakowanie leku.

 

Pominięcie zastosowania leku Donesyn

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze. W przypadku dłuższego niż jeden tydzień pominięcia zastosowania leku Donesyn, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed ponownym zastosowaniem leku.

 

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, jeśli lekarz tego nie zaleci.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład

substancja czynna: Każda tabletka powlekana zawiera 5,22 mg chlorowodorku donepezylu jednowodnego, co odpowiada 5 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

substancje pomocnicze:

  • Rdzeń tabletki: Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna (E460) Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Hydroksypropyloceluloza (E463) Magnezu stearynian (E470b)
  • Otoczka: Hypromeloza (E460) Laktoza jednowodna Makrogol 4000 Tytanu dwutlenek (E171)

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.