Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Cerebrolysin, 215,2 mg/ml; 5 ml,roztw.do wstrz,infuz., 5 amp

Brak na stanie

Pełna nazwa produktu

Cerebrolysin, 215,2 mg/ml; 5 ml,roztw.do wstrz,infuz., 5 amp

Postać produktu

roztwor do wstrzykiwan i infuzji

Dawka

215,2 mg/ml

Postać opakowania

5 ampulek po 5 ml

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

EVER NEURO PHARMA GMBH

type

1

Wskazania

Lek Cerebrolysin jest wskazany jako leczenie wspomagajace:

  • w demencji starczej typu alzheimerowskiego i demencji pochodzenia naczyniowego (demencja rozwijająca się z powodu zaburzeń krążenia krwi w mózgu);
  • w zaburzeniach, które powstają po udarze mózgu;
  • w urazach czaszkowo-mózgowych (wstrząśnienia i stłuczenia mózgu).

 

Działanie

Cerebrolysin jest to lek zawierający peptydy pochodzące z białek mózgu świni, wspomagający czynność mózgu.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Lek Cerebrolysin może powodować następujące działania niepożądane:

Rzadko (występują u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów) • Brak apetytu. • Pożądane działanie aktywujące było również związane z pobudzeniem (agresja, splątanie, bezsenność). • Zbyt szybkie wstrzyknięcie leku może powodować zawroty głowy, uczucie gorąca lub pocenie się. • Świąd.

Bardzo rzadko (występują u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów) • Nadwrażliwość lub reakcje alergiczne, takie jak reakcje skórne w postaci świądu, miejscowe reakcje zapalne, ból głowy, ból szyi, bóle kończyn, gorączka, ból lędźwiowo-krzyżowy, duszność, dreszcze oraz stan podobny do wstrząsu. • Donoszono o pojedynczych przypadkach wystąpienia napadów padaczkowych typu grand mal i drgawek po podaniu leku Cerebrolysin. • Zbyt szybkie wstrzyknięcie leku może powodować palpitacje (kołatanie serca) lub arytmie. • Niestrawność, biegunka, zaparcia, wymioty i nudności. • Zgłaszano przypadki reakcji w miejscu podania, takich jak rumień i uczucie pieczenia.

W jednym badaniu po zastosowaniu leku Cerebrolysin zgłaszano rzadkie (występują u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów) przypadki hiperwentylacji, nadciśnienia tętniczego, niedociśnienia tętniczego, uczucia zmęczenia, drżenia, depresji, apatii, senność oraz objawy grypy (np. uczucie zimna, kaszel, zakażenia dróg oddechowych).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cerebrolysin:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na cerebrolizynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • jeśli u pacjenta występuje padaczka i napady typu grand mal, ponieważ stosowanie leku może powodować nasilenie częstości napadów drgawek,
  • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cerebrolysin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

  • jeśli u pacjenta występują choroby alergiczne,
  • podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów MAO

 

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO (w takim przypadku może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków). Witaminy oraz leki sercowo-naczyniowe mogą być podawane jednocześnie z lekiem Cerebrolysin, jednak nie należy ich mieszać z roztworem leku Cerebrolysin w jednej strzykawce. Nie należy mieszać w jednej infuzji (wlewie) roztworu leku Cerebrolysin ze zrównoważonymi roztworami aminokwasów.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Nie ma dostępnych danych odnoszących się do stosowania u ludzi podczas ciąży, dlatego lek Cerebrolysin należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści wynikającej ze stosowania leku.

Karmienie piersią: W okresie karmienia piersią lek Cerebrolysin należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści wynikającej ze stosowania leku.

Dawkowanie

Domięśniowo lub dożylnie, według zaleceń lekarza. Cykl leczenia można powtarzać, aż do momentu, kiedy nie widać dalszej poprawy klinicznej. Po leczeniu wstępnym, częstość podawania można zmniejszyć do 2 lub 3 razy w tygodniu. Pomiędzy kolejnymi cyklami należy zachować przerwę odpowiadającą długości cyklu leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cerebrolysin: Jest to mało prawdopodobne, aby doszło do przedawkowania leku, ponieważ będzie on podany przez personel medyczny. Jednak, gdyby doszło do przedawkowania lub u pacjenta wystąpią określone działania niepożądane należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Nie są znane przypadki niekorzystnego wpływu leku Cerebrolysin na zdrowie spowodowanego przedawkowaniem lub zatruciem.

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie zastosowania leku Cerebrolysin: Nie należy stosować podwójnej dawki w celu zastosowania pominiętej dawki.

Skład

Substancją czynną leku jest cerebrolizyna.

Pozostałe składniki leku to: sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Reakcje alergiczne - skład

Lek Cerebrolysin zawiera sód: Lek zawiera 60 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w maksymalnej dawce 50 ml roztworu (1,2 mg sodu na 1 ml roztworu). Odpowiada to 3% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych.

Jak przechowywać lek - skład

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. Ampułkę z produktem należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie - opis rozszerzony

Jak wygląda lek Cerebrolysin i co zawiera opakowanie: Cerebrolysin występuje w postaci przejrzystego roztworu w kolorze bursztynowym, wolnego od cząstek stałych. Opakowanie zawiera: 10 ampułek po 1 ml; 10 ampułek po 2 ml; 5 ampułek po 5 ml; 5 ampułek po 10 ml.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Nie stwierdzono, aby lek wpływał na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.