Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Arthryl, 1500 mg, prosz.d/sp.roztw.doustn., 20 sasz.

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Arthryl, 1500 mg, prosz.d/sp.roztw.doustn., 20 sasz.

Postać produktu

proszek do sporzadzania roztworu doustnego

Dawka

1500 mg

Postać opakowania

20 saszetek

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

type

1

Wskazania

Wskazaniem do stosowania preparatu Arthryl jest leczenie objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Lek Arthryl przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Działanie

Swoje lecznicze właściwości Arthryl zawdzięcza substancji czynnej o nazwie siarczan glukozaminy, która jest solą aminomonosacharydu glukozaminy występującego fizjologicznie w ustroju. Taki składnik aktywny pozwala preparatowi Arthryl na zapobieganie degeneracji chrząstki stawowej oraz wspomaganie jej odbudowy. Glukozamina jest naturalnym składnikiem łańcuchów polisacharydowych substancji międzykomórkowej chrząstki i glikozoaminoglikanów płynu maziówkowego. W badaniach wykazano, że siarczan glukozaminy pobudza syntezę glikozoaminoglikanów i proteoglikanów przez chondrocyty oraz kwasu hialuronowego przez komórki maziówki. Siarczan glukozaminy ma zdolność hamowania działania enzymów niszczących chrząstkę, jak kolagenaza i fosfolipaza A2, innych substancji uszkadzających tkanki, jak wolne rodniki, hamuje także aktywność enzymów lizosomalnych. Z tego działania może wynikać niewielki efekt przeciwzapalny obserwowany in vivo w badaniach na modelach doświadczalnych pewnych rodzajów zapalenia stawów. W przeciwieństwie do NLPZ siarczan glukozaminy nie hamuje syntezy prostaglandyn. W badaniach bezpieczeństwa działania farmakologicznego nie wykazano wpływu siarczanu glukozaminy na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy, ośrodkowy oraz autonomiczny układ nerwowy. Wykazano skuteczność siarczanu glukozaminy w zapaleniu stawu kolanowego oraz częściowo potwierdzono w zapaleniu kostno-stawowym kręgosłupa i innych stawów, w tym stawu biodrowego. Nie ustalono skuteczności siarczanu glukozaminy w leczeniu zapalenia stawów ręki. Dowody skuteczności i bezpieczeństwa uzyskano w długookresowym (3-letnim) leczeniu pacjentów z zapaleniem stawu kolanowego. Anaboliczny wpływ siarczanu glukozaminy na chrząstkę obserwowano w badaniach in vivo w modelu doświadczalnym uszkodzenia chrząstki po glikokortykosteroidach. Siarczan glukozaminy jest również wykorzystywany przez komórki maziówki do syntezy kwasu chondroitynosiarkowego, który jest składnikiem płynu maziówkowego i w stawach nawilża oraz odżywia chrząstkę stawową. W celu wzmocnienia działania przeciwbólowego, podczas leczenia siarczanem glukozaminy można stosować inne leki przeciwbólowe oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Może to być konieczne w okresach zaostrzenia choroby lub przed rozpoczęciem działania produktu leczniczego, co następuje po 1- 2 tygodniach leczenia. W trakcie leczenia siarczanem glukozaminy można stosować fizykoterapię, co jest podstawowym zaleceniem w terapii zapaleń kostno-stawowych. Jak każdy lek, Arthryl może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Badania kliniczne wykazały, że lek jest dobrze tolerowany. Działania niepożądane obserwowano u niewielkiej liczby pacjentów. Były one najczęściej przemijające i słabo nasilone. Obserwowane działania niepożądane podzielono zgodnie z następującą częstością: Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): • zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, nudności, wzdęcia, zaparcie, biegunka lub niestrawność, • zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, senność, • zaburzenia naczyniowe: nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy, • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zmęczenie. Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów): • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, świąd, wysypka. Działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): • zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne (nadwrażliwość). • zaburzenia metabolizmu i odżywiania: niedostateczna kontrola stężenia glukozy we krwi u osób chorych na cukrzycę, • zaburzenia psychiczne: bezsenność, • zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, • zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, • zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca, np. tachykardia (przyspieszenie akcji serca), • zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: astma lub zaostrzenie astmy, • zaburzenia żołądka i jelit: wymioty, • zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: żółtaczka, • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: obrzęk lub obrzęk obwodowy. • Badania diagnostyczne: wzrost aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, wahania wskaźnika INR.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Arthryl jest uczulenie (nadwrażliwość) na siarczan glukozaminy lub którykolwiek z pozostałych składników tego preparatu. Ponadto nie należy stosować leku Arthryl: • jeśli pacjent jest uczulony na skorupiaki, ponieważ glukozamina otrzymywana jest ze skorupiaków, • u pacjentów z fenyloketonurią, gdyż lek zawiera aspartam. Należy zachować szczególną ostrożność: • w przypadku stosowania leku przez pacjentów chorych na astmę, gdyż może dojść do zaostrzenia objawów chorobowych, • stosując lek u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek, • u osób chorych na cukrzycę. Na początku leczenia może być konieczna ścisła kontrola stężenia glukozy we krwi. Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Ponadto Lek zawiera 151 mg sodu na dawkę. Pacjenci kontrolujący zawartość sodu w diecie powinni to uwzględnić. Nie należy stosować leku u dzieci. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy zachować ostrożność w przypadku konieczności stosowania leku Arthryl w skojarzeniu z innymi lekami, w szczególności z niektórymi rodzajami leków stosowanymi w celu zapobiegania krzepnięcia krwi (np. warfaryna, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol i fluindion). Działanie tych leków może być silniejsze podczas jednoczesnego stosowania glukozaminy. Pacjenci leczeni takimi zestawami leków powinni być wyjątkowo starannie kontrolowani podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia glukozaminą. Podczas leczenia siarczanem glukozaminy można stosować jednocześnie niesteroidowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Z powodu braku odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią nie należy stosować leku Arthryl podczas ciąży. Stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u noworodków. Lek Arthryl należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Dawkowanie

Lek Arthryl należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zawartość 1 saszetki preparatu Arthryl rozpuszczoną w szklance wody należy przyjmować raz dziennie, najlepiej z posiłkiem. Arthryl nie wpływa istotnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże zaleca się ostrożność w przypadku bólu głowy, senności, zmęczenia, zawrotów głowy lub zaburzenia widzenia.

Skład

Substancją czynną leku Arthryl jest glukozaminy siarczan. Jedna saszetka zawiera 1500 mg glukozaminy siarczanu (Glucosamini sulfas) w postaci 1884 mg glukozaminy siarczanu krystalicznego (zawierającego 384 mg sodu chlorku). Pozostałe składniki leku to: aspartam, sorbitol, makrogol 4000, kwas cytrynowy bezwodny.