Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Cyclonamine 12.5%, 125mg/ml;2ml,roztw.do wstrz.,50 amp

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Cyclonamine 12.5%, 125mg/ml;2ml,roztw.do wstrz.,50 amp

Postać produktu

roztwor do wstrzykiwan

Dawka

125 mg/ml

Postać opakowania

50 ampulek po 2 ml

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

GALENA

Wskazania

Wskazania do stosowania:

Zapobieganie krwawieniom naczyniowym przed, w trakcie i po zabiegach chirurgicznych na tkankach bogato unaczynionych lub wymagających ostrożności: 

 • w otolaryngologii,
 • w ginekologii i położnictwie: przed zabiegami i po nich, po porodzie i poronieniu, 
 • w urologii: w krwawieniach z układu moczowego,
 • w stomatologii: po ekstrakcji zębów z następowym obfitym krwawieniem, 
 • w okulistyce: przed zabiegiem przeszczepienia rogówki, usuwania zaćmy i przed operacjami odwarstwionej siatkówki,
 • w chirurgii plastycznej lub naprawczej.

Leczenie krwawień naczyniowych, niezależnie od ich umiejscowienia i przyczyny.

Profilaktyka krwotoków okołokomorowych (krwawienia do mózgu w bezpośrednim sąsiedztwie komór mózgu) u niemowląt o małej masie urodzeniowej (poniżej 1,5 kg).

Działanie

Lek Cyclonamine 12,5% skraca wydłużony czas krwawienia, zmniejsza intensywność krwawienia oraz wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne.

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko: bóle głowy, gorzki smak, nudności, wymioty, wysypka, bóle lędźwiowo-krzyżowe.

Bardzo rzadko: ryzyko zatorów tętnic, ostra porfiria, reakcje alergiczne.

Nieznana: niedociśnienie tętnicze.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cyclonamine 12,5%:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na etamsylat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje ostra porfiria,
 • u pacjentów z astmą oskrzelową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Cyclonamine 12,5%: 

 • u pacjentów z niestabilnym ciśnieniem lub niedociśnieniem tętniczym, w związku z ryzykiem nagłego zmniejszenia ciśnienia tętniczego po podaniu pozajelitowym, 
 • u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na siarczyny, ponieważ ich obecność w leku może wywołać u wrażliwych osób reakcje alergiczne, nudności i biegunkę; reakcje alergiczne mogą przybierać formę wstrząsu anafilaktycznego i prowadzić do napadów astmy, stwarzających zagrożenie dla życia; częstość występowania takich reakcji w populacji nie jest znana, jest jednak prawdopodobnie niewielka.

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zawarte w leku substancje przeciwutleniające, siarczyn sodu i pirosiarczyn sodu, mogą inaktywować witaminę B1 (tiaminę). Wielkocząsteczkowe roztwory uzupełniające objętość osocza (np. dekstran) powinny być stosowane po, a nie przed podaniem leku Cyclonamine 12,5%.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. Lek może być stosowany w okresie ciąży, jeśli zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących, dlatego karmienie piersią jest niewskazane podczas trwania leczenia lekiem Cyclonamine 12,5%. W przypadku kontynuacji karmienia leczenie należy przerwać.

Dawkowanie

Dożylnie lub domięśniowo. Dawkowanie i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyclonamine 12,5%: W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie zastosowania leku Cyclonamine 12,5%: W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki leku.

Skład

Substancją czynną leku jest etamsylat. 1 ampułka (2 ml roztworu) zawiera 250 mg etamsylatu.

Pozostałe składniki to: sodu pirosiarczyn, sodu siarczyn bezwodny, woda do wstrzykiwań.

Reakcje alergiczne - skład

Lek Cyclonamine 12,5% zawiera siarczyn sodu i pirosiarczyn sodu. Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Brak danych dotyczących wpływu etamsylatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.